Projekt "Profesjonalizm na starcie" skierowany jest do osób: - zameldowanych na terenie województwa lubelskiejgo, - będących w wieku od 18 do 25 lat, - pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu, osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w nim będą miały możliwość bezpłatnego udziału w jednym z poniższych szkoleń specjalistycznych: - umożliwiających zdobycie uprawnień energetycznych grupy G1 (tzw. świadectwo kwalifikacji), - w zakresie komputerowego wspomagania projektowania na bazie AutoCAD, - w zakresie kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma PRO, - w zakresie prac kontrolno - pomiarowych w instalacjach elektrycznych. Ponadto wezmą udział w co najmniej dwóch również bezpłatnych szkoleniach ogólnych z zakresu: - przepisów techniczno - budowlanych, - kompetencji kluczowych, - negocjacji biznesowych, - podstaw przedsiębiorczości, - zamówień publicznych, - zarządzania czasem, - zarządzania zmianą. Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, obiad podczas zajęć oraz wynagrodzenie za każdą godzinę obecności na zajęciach. Więcej informacji na stronie www.profesjonalizm.lublin.pl Zapraszamy!
Zaloguj się, aby oddać głos
0