Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii - Lider Projektu oraz Eureka Technology Park Sp. z o.o. realizujący projekt "Zielone umiejętności szansą na poprawę sytuacji zawodowej młodych niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy POKL zapraszają do udziału w projekcie.Projekt skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych województwo lubelskie w wieku 18-30 lat z co najmniej wykształceniem średnim.UCZESTNICY PROJEKTU ZOSTANĄ OBJĘCI WSPARCIEM:- Analiza Predyspozycji Zawodowych – 1 godzina/Uczestnika- Indywidualny Plan Działania – 4 godziny/Uczestnika- Szkolenie zawodowe do wyboru:a) Doradca ds. ekologii – 120 godzin B) Doradca ds. efektywności zużycia energii w przedsiębiorstwach – 96 godzinc) Pracownik biurowy z kompetencjami ekologicznymi – 96 godzind)Specjalista ds. marketingu ekologicznego – 96 godzin- 6 miesięczny płatny staż dla każdego Uczestnika projektu- Poradnictwo zawodowe – 4 godziny/UczestnikaUCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:- stypendium szkoleniowe i stażowe- materiały dydaktyczne- wyżywienie podczas szkoleń- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i miejsce odbywania stażu- refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi i/lun dziećmi do 7 roku życia- badania lekarskie przed rozpoczęciem stażuZgłoszenia można składać na spotkaniach rekrutacyjnych – REKRUTER PRZYJEDZIE BEZPOŚREDNIO DO OSÓB ZAINTERESOWANYCH udziałem w projekcie.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 600 901 290 lub e-mail: p.czerwinski@siecinnowacji.orgZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!!   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Zaloguj się, aby oddać głos
0