ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI FIZJOTERAPII „POMÓŻMY LEPIEJ ŻYĆ” 1-3 KWIETNIA 2009 r http://www.targikielce.pl...sdf_program.pdf Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce P R O G R A M 1 kwietnia 2009 (środa) 8.30- rejestracja uczestników - Recepcja Centrum Konferencyjnego TK, 10.00- uroczyste otwarcie Konferencji oraz IX Targów REHMED EXPO –scena pawilon A Sala konferencyjna CK1 ORTOPEDIA i TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU Przewodniczący: prof. dr n. med B. Frańczuk, dr A. Czamara Współczesne metody diagnostyki leczenia chorób i urazów narządu ruchu. 9.00-9.25 - B. Frańczuk: Współczesne kierunki rozwoju ortopedii i rehabilitacji. 9.25-9.50 - A. Wall, A. Bugajski: Aspekty kliniczne alloplastyki stawu biodrowego. 9.50-10.15 - A. Bugajski, A. Wall: Fizjoterapia w procesie leczniczym choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. 10.15-10.40 - A. Czamara: Kompleksowa analiza ruchu w praktyce klinicznej. 10.40-11.00 PRZERWA KAWOWA Przewodniczący: prof. dr n. med A. Wall, dr n . med. A. Bugajski 11.00 -11.25 -M. Gorczyński : Leczenie czynnościowe wieloodłamowego złamania stawu łokciowego wyciągiem bezpośrednim typu Zeno. 11.25-11.50 - K. Jachimczuk, A. Armata : Zaburzenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego u pacjentów po operacjach ACL na przykładzie analizy chodu. 11.50-12.15 - I. Hałas, A. Armata: Wykorzystanie mobilizacji mięśniowo-powięziowych po unieruchomieniach, po złamaniach. 12.15-12.45 –T. Stelmaszak (OTTO BOCK): Kompleksowe zaopatrzenie ortotyczne przy urazach stawu skokowego. 12.45-13.00 DYSKUSJA 13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA – ZWIEDZANIE TARGÓW MEDYCYNA SPORTOWA Przewodniczący: dr n. med. K. Kijewski, mgr M. Wiecheć 14.00-14.20 - K. Kijewski, I. Dudek, P. Bińczyk, P. Adamus: Zastosowanie krioterapii ogólnej w sporcie kwalifikowanym. 14.20-14.40 - K. Kijewski, I. Dudek, P. Bińczyk, P. Adamus: Badania termowizyjne w ocenie skutków krioterapii ogólnej. 14.40-15.00 - K. Kijewski , I. Dudek ,P. Adamus: Współdziałanie stawów i innych elementów anatomicznych obręczy barkowej. 15.00-15.20 - K. Kijewski, H. Krystofiak, I. Dudek , P. Bińczyk, Ł. Hertel, P. Adamus: Terapia falami uderzeniowymi w leczeniu zespołu bolesnego barku – doniesienie wstępne. 15.20-15.35- PRZERWA KAWOWA Przewodniczący: dr n. med. K. Kijewski, dr n. med. M. Gorczyński 15.35-15.55 - K. Kijewski, H. Krystofiak , P. Bińczyk, Ł. Hertel, P. Adamus: Stosowanie terapii falami uderzeniowymi w leczeniu zespołów przeciążeniowych przedziałów mięśniowych przedramienia w sporcie kwalifikowanym – doniesienie wstępne. 15.55-16.15 - K. Kijewski, Ł. Hertel, P. Adamus: Wykorzystanie bazy fizjoterapeutycznej w sporcie kwalifikowanym na przykładzie Olimpijskiego Centrum Zdrowia, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. 16.15-16.35 -A Bugajski, A. Wall: Urazy sportowe narządu ruchu u zawodników piłki nożnej. 16.35- 16.55 - M. Wiecheć, Z. Śliwiński: Wpływ Kinesiology - Tapingu na wybrane cechy motoryczne u pływaków - doniesienia wstępne. 16.55-17.15 – M. Hagner –Derengowska, E. Muras, M. Wiecheć: Nordic Walking- Profilaktyka urazów sportowych 17.15-17.30- DYSKUSJA Sala konferencyjna CK2 Przewodniczący: dr n.med. A. Opuchlik, , dr .n. med. M. Kiljański, dr n. med. M. Woszczak 9.00-13.00-TECHNOMEX: EMG w ortopedii 13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA – ZWIEDZANIE TARGÓW 14.00-18.00 TECHNOMEX: EMG w medycynie sportowej Sala konferencyjna CK3 9.00-13.00-THUASNE POLSKA: Zaopatrzenie ortopedyczne inaczej (współczesne trendy, rozwiązania i materiały w dziedzinie konstrukcji orotez) MOBIDERM- postęp w dziedzinie leczenia obrzęków (najnowsze osiągnięcia i metody w dziedzinie terapii przeciwzastoinowej). 13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA – ZWIEDZANIE TARGÓW 2 kwietnia 2009 (czwartek) Sala konferencyjna CK1 PEDIATRIA Przewodniczący: prof. dr hab.n.med.. J. Wendorff, dr M. Domagalska, dr n. med. I. Terczyńska 9.00-9.20- J. Wendorff, P. Półrola, E. Hibner: Zastosowanie akupunktury w neurologii dziecięcej. 9.20-9.50 -I. Terczyńska: Plastyczność mózgu. 9.50-10.20- P. Zawitkowski: Fizjoterapia klatki piersiowej u noworodków i niemowląt metodą zwiększenia przepływu wydechowego. 10.20-11.05 -M. Domagalska: Zaburzenia edukacji sensoryczno – motorycznej jako skutek uszkodzenia niedojrzałego mózgu /. „Funkcjonalne aspekty usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 11.05-11.20 - PRZERWA KAWOWA Przewodniczący: prof.dr hab. n. med I.M Kowalski, dr T. Kaczan, dr. W. Kiebzak 11.20-12.00 -A. Regner T. Kaczan: Rola neurorozowojwej metody – Castillo Moralesa u dzieci z grupy wysokiego ryzyka . 12.00-12.15 - W. Kiebzak, I.M Kowalski: Skuteczność wczesnej interwencji u dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji. 12.15- 12. 40 - M. Jóźwiak, M. Idzior: Współczesne aspekty leczenia spastyczności . 12.40- 13.10 - I.M. Kowalski, W. Kiebzak: Deformacje kręgosłupa jako problem interdyscyplinarny. 13.10-13.20 DYSKUSJA 13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA – ZAWIEDZANIE TARGÓW Sala konferencyjna CK2 NEUROCHIRURGIA/ TERAPIA MANUALNA Przewodniczący: prof. dr hab.n.med. A Maciejczak, dr n.med. J. Gołębiowski, dr n. med.A. Sadowski 9.00-9.30 -A Maciejczak: Przez dziurkę od klucza i inne współczesne techniki leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. 9.30-9.50 - J. Gołębiowski : Dolegliwości bólowe kręgosłupa na tle osteoporozy, klinika i diagnostyka, leczenie zabiegowe złamań osteoporotycznych. 9.50-10.20 -A. Sadowski: Staw biodrowy - problemy diagnostyczne. 10.20—10.40- S. Legocki: Nowoczesna terapia manualna, zalety i niebezpieczeństwa biopsychosocjalnego modelu myślenia. 10.40-11.00 - S. Legocki: Rozciąganie mięśni, mity, fakty i rzeczywistość. 11.00-11.10-PRZERWA KAWOWA Przewodniczący: dr A. Rakowski, ,dr n. med. J. Stodolny, mgr A. Lipińska 11.10-11.30 -J. Słobodzian , A. Rakowski: Anatomia i patogeneza zespołów połączenia głowowo-szyjnego. 11.30-11.50 - A. Rakowski: Objawy chorobowe w zespołach połączenia głowowo-szyjnego. 11.50-12.10 - J. Słobodzian: Badanie i terapia w zespołach połączenia głowowo-szyjnego. 12.10-12.30 -B. Dampc: Autoterapia w zespołach połączenia głowowo-szyjnego. 12.30- 12.45 - J. Tukendorf, J. Stodolny: Hypermobilność konstytucjonalna a zespoły bólowe kręgosłupa. PSYCHOTERAPIA 12.45-13.05 - P. Orzechowska: Spożytkowanie wybranych zagadnień psychoterapii w procesie leczenia. 13.5-13.25 -J. Zapała: Spożytkowanie wybranych zagadnień psychoterapii w procesie leczenia. 13.25-13.40-DYSKUSJA 13.40-14.30 PRZERWA OBIADOWA – ZAWIEDZANIE TARGÓW TERAPIA MANUALNA Praktyczna praca z pacjentem w koncepcji terapii manualnej holistycznej: 14.30-15.30 - A. Rakowski, J. Słobodzian: Pełny seans zabiegowy 15.30-16.30 – B. Dampc: Indywidualnie wykonana autoterapia na tym samym pacjencie wg aktualnego rozpoznania. PSYCHOTERAPIA Warsztaty 16.30-17.30 - P. Orzechowska, J. Zapała: Rola relaksu i wyobraźni w procesie zdrowienia. 17.30-18.30 - J. Zapała, P. Orzechowska: Zastosowanie technik sugestywnych w terapii bólu. 3 kwietnia 2009 (piątek) Sala konferencyjna CK1 MEDYCYNA FIZYKALNA Przewodniczący: prof. zw. dr hab. n. med. dr hc A. Sieroń, prof. dr hab. n. med. G. Cieślar 9.00-9.55 –A. Sieroń: Fizykoterapia we współczesnej medycynie. 9.55-10.50 - G. Cieślar: Zmienne pola magnetyczne we współczesnej fizykoterapii. 10.50-11.45 - M. Simon – Sieroń: Światło w fizykoterapii. 11.45-12.00 DYSKUSJA 12.00 -13.00 PRZERWA OBIADOWA – ZAWIEDZANIE TARGÓW LASEROTERAPIA 13.00-16.00 - A. Bauer, M. Wiecheć: Nowoczesna laseroterapia. Sala konferencyjna CK2 UROLOGIA Przewodniczący: dr n. med. P. L. Chłosta, dr E. Strupińska, 9.00-9.45- P. Chłosta: Leczenie chirurgiczne wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn. 9.45-10.30- E. Strupińska: Zasady leczenia zachowawczego nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn 10.30-11.00 – M. Solakiewicz: Metody fizykalne w leczeniu w nietrzymania moczu. Tok zabiegu oraz leczenie alternatywne. ZESPOŁY DNA MIEDNICY. Przewodniczący: dr n. med. J. Słobodzian, dr .W. Kiebzak, S. Legocki PT 11.00-11.20 – J. Słobodzian, B. Dampc: Patogeneza oraz interakcje zespołów struktur dna miednicy. . 11.20-11.40 - A. Rakowski, B. Dampc: Struktury generujące objawy w rejonie dna miednicy. 11.40 – 12.00- S. Legocki: Idee selektywnego treningu mięśni dna miednicy przez aktywacje systemu lokalnych stabilizatorów. Znaczenie afunkcjonalnej tłoczni brzusznej. 12.00-12.20 DYSKUSJA 12.00 -13.00 PRZERWA OBIADOWA – ZAWIEDZANIE TARGÓW 13.00-16.00 THERA-BAND –warsztaty - „Wykorzystanie przyborów Thera Band w treningu mięśni dna miednicy”. http://massagethai.info kurs masaz tajski, indonezyjski, tajskimi stemplami ziolowymi, tajskie masaze stop warszawa
Zaloguj się, aby oddać głos
0