Próbny test gimnazjalny 2013 - język polski, historia. ODPOWIEDZI

Dodano: 13 listopada 2012, 13:00

Testy gimnazjalne. Dziś zaczął się próbny egzamin gimnazjalny 2013. Uczniowie pisali testy z języka polskiego, historii i WOS. Gdzie znaleźć arkusze z pytaniami i odpowiedzi?

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 odbywa się od wtorku 13 listopada do czwartku 15 listopada. Egzamin jest przeprowadzany w warunkach zbliżonych do właściwego egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku.

Dzisiaj odbył się próbny egzamin gimnazjalny z wiedzy humanistycznej, w środę uczniowie napiszą test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w czwartek z języka obcego.

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 - polski, historia - odpowiedzi, arkusze

Jak poszedł wam próbny egzamin gimnazjalny z części humanistycznej? Czekamy na Wasze opinie i komentarze pod tym artykułem. Możecie też wpisywać Wasze propozycje odpowiedzi.

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi CKE (polski, historia)

Jak dowiedzieliśmy się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej arkusze z pytaniami i wzory rozwiązań mają się ukazać na jej stronie ok godz. 14.

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi historia, WOS

Poniżej publikujemy nasze propozycje odpowiedzi - jeśli się nie zgadzają, albo macie inne propozycje, czekamy na Wasze komentarze.

Zadanie 1. Opisany system wychowania chłopców dotyczy państwa-miasta położonego na obszarze

C. Peloponezu.

Zadanie 2. Opisy przedstawiające przykłady współczesnej kultury na ziemiach polskich wywodzące się z tradycji starożytnej Grecji oznaczono numerami

B. 2. i 3.

Zadanie 3. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Mahomet zmarł 10 lat po rozpoczęciu ery muzułmańskiej. P
W pierwszej połowie VIII wieku Arabowie rozpoczęli podbój ziem na terenie Europy. P

Zadanie 4. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ilustracji są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Osoba oznaczona literą A jest wasalem i składa hołd lenny osobie oznaczonej literą B. P
Ilustracja przedstawia ceremonię typową dla epoki średniowiecza. P

Zadanie 5. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Ilustracja przedstawia typ budowli, które zaczęto wznosić w państwie polskim najwcześniej w

B. XII w.

Zadanie 6. Oceń, czy mapa dostarcza informacji pozwalających potwierdzić prawdziwość poniższych twierdzeń. Wybierz T, jeśli można uzyskać te informacje, lub N – jeśli nie można uzyskać tych informacji.

W II połowie XIV w. włączono do państwa polskiego część Mazowsza. T
W XIV w. Polska utrzymywała sojusz polityczny z państwem węgierskim. N

Zadanie 7. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Mapa przedstawia

D. rozwój terytorialny Polski za panowania ostatniego króla z dynastii Piastów.

Zadanie 8. Oceń, które z poniższych zdań dotyczących wykresu jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

2.W XV w. nastąpił znaczny spadek liczby lokacji w dobrach monarszych. P

Zadanie 9. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zamieszczona ilustracja i tekst odnoszą się do wydarzeń, które zapoczątkowały

B. powstanie kościołów protestanckich.

Zadanie 10. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Autor neguje, że król był jednym z trzech stanów sejmujących. F
Do przyjęcia ustaw wystarczała większość 2/3 głosów. F

Zadanie 11. Oceń, które z poniższych zdań dotyczących tablicy genealogicznej jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

3. Stefan Batory był wnukiem Kazimierza Jagiellończyka. F

Zadanie 12. Czy postanowienia zawarte w zamieszczonym tekście oznaczały wprowadzenie unii realnej pomiędzy Koroną Polską a Wielkim Księstwem Litewskim?
Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród A–C.

T gdyż C. Koronę i Litwę połączono w jedno państwo.

Zadanie 13.
Każdemu państwu przyporządkuj odpowiadającą mu przyczynę wojen z Rzecząpospolitą w XVII w. – wybierz ją spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.
13.1. Rosja C
13.2. Turcja D
13.3. Szwecja B

Zadanie 14. Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C.

Przytoczony fragment przedstawia sytuację Rzeczypospolitej w 14.1. A. II poł. XVII w.
W tekście odwołano się do okoliczności powołania na tron 14.2. C. Stanisława Augusta Poniatowskiego
Narastający kryzys w Rzeczypospolitej autor tekstu tłumaczył 14.3. A. konfliktem wewnątrz stanu szlacheckiego

Zadanie 15. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z okresu stanisławowskiego, to:

A. uchwalenie Konstytucji 3 maja → zawiązanie konfederacji targowickiej → upadek powstania kościuszkowskiego.

Zadanie 16.

16.1. Wynalazek zastosowany najwcześniej D
16.2. Wynalazek zastosowany najpóźniej C


Zadanie 17. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powstanie listopadowe wybuchło w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem
C. 3.

Zadanie 18. Poziom uprzemysłowienia w guberniach wschodnich Królestwa Polskiego był wyższy niż w guberniach zachodnich. F
W trzech guberniach Królestwa Polskiego ponad połowa robotników pracowała w przemyśle ciężkim. F

Zadanie 19.

Przytoczone odezwy wydali głównodowodzący państw, które w okresie I wojny światowej 19.1. C. walczyły po różnych stronach.
W odezwach zadeklarowano 19.2. B. odbudowę suwerennej Polski.
Twórcy obu tekstów odwołali się do 19.3. A. okresu niewoli narodowej

Zadanie 20.

W czasie I wojny światowej wojska państw centralnych zaatakowały w Europie terytorium
A. Rosji.

Zadanie 21.

21.1. W zakładzie pracy pana Z zakazano zakładania organizacji broniących praw pracowniczych. D
21.2. Policja zatrzymała panią Y na trzy doby w areszcie bez nakazu sądowego. A
21.3. Na portalu społecznościowym zamieszczono zdjęcia pana X bez zgody przedstawionych na nich osób. B

Zadanie 22.

W 2008 r. nastąpił spadek PKB we wszystkich przedstawionych państwach. P
Zaprezentowane na wykresie dane pochodzą z 2012 r. F

Zadanie 23.

B. przyjęcie ustawy przez Sejm → przyjęcie ustawy przez Senat → podpisanie ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Zadanie 24.

Klient powinien wziąć paragon, żeby mógł w razie potrzeby
A. złożyć reklamację.

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi język polski

1. C

2. D

3. A

4. A

5. C

6. D

7. B

8. C

9. D

10. B

11.

12. C

13. 1F

14. C

15. D

16. D

17. B

18. A

19. C

20. B

21. C

Czytaj więcej o:
  • próbny egzamin gimnazjalny 2013
Przeczytaj kolejny artykułzamknij okno X

Próbny egzamin gimnazjalny 2013. Dziś polski, historia, WOS

alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Najpopularniejsze

Jak Ci poszedł test gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej?

wyniki głosowania
Liczba głosów: 8584.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwoń 81 46 26 800

Napisz maila:

Napisz na Gadu-Gadu: 2231337

Serwisy społecznościowe

Corner Media sp. z o.o. w Lublinie zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.dziennikwschodni.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Corner Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

Polityka dotycząca plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Corner Media sp. z o.o. w Lublinie. 2001-2015.