piątek, 19 stycznia 2018 r.

Artykuły sponsorowane

Grupa Azoty PUŁAWY: Jesteśmy filarem rozwoju całego regionu


Jacek Janiszek
Jacek Janiszek

Rozmowa z Jackiem Janiszkiem, prezesem Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Jeszcze kilka lat temu pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – od ang. Corporate Social Responsibility) funkcjonowało w ujęciu sponsoringowym i kojarzyło się z działalnością filantropijną. Teraz się to nieco zmieniło.

– Tak, dziś CSR to przede wszystkim sposób myślenia o biznesie, jest to zupełnie inna filozofia podejścia do spraw firmy i jej funkcjonowania. Obszar ten w Grupie Azoty PUŁAWY jest oczywiście ściśle powiązany z działalnością biznesową, jesteśmy bowiem firmą odpowiedzialną w całym łańcuchu wartości – zaczynając od ładu organizacyjnego, poprzez kwestie pracownicze, bezpieczeństwo w miejscu pracy, przestrzeganie praw człowieka i kodeks etyki. Odpowiadamy za produkcję, minimalizowanie wpływu naszej działalności przemysłowej na środowisko, racjonalne zużycie surowców naturalnych i zagospodarowanie odpadów. Ponadto jako jeden z dwóch dużych ośrodków przemysłowych na Lubelszczyźnie, funkcjonujemy w ogromnym systemie powiązań m.in. z podwykonawcami i dostawcami – w tym kontekście nasz CSR rozumiemy jako odpowiedzialne podejście do realizowanych zleceń, terminowe płatności i dbanie o interesy naszych partnerów w biznesie.

Grupa Azoty PUŁAWY prowadzi swoją działalność biznesową na skalę globalną, ale nie zapomina o działaniach lokalnych.

– Prowadzimy stały dialog z interesariuszami naszej spółki, lokalnymi władzami i mieszkańcami, realizując wspólne projekty na zasadzie partnerstwa. Grupa Azoty PUŁAWY jako krajowy lider branży nawozowo-chemicznej, jedna z największych firm Polski wschodniej jest filarem wspierającym rozwój całego regionu. Czujemy spoczywającą na nas odpowiedzialność i próbujemy sprostać oczekiwaniom lokalnej społeczności, dlatego jesteśmy bardzo zaangażowani na Lubelszczyźnie, która jest naszą małą Ojczyzną. Wspieramy wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, ale także mające na celu ochronę zdrowia, współpracujemy z instytucjami społecznie użytecznymi. Jako firma polska, pracująca od pokoleń i dla pokoleń Polaków, realizujemy program, mający na celu pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie narodowej tradycji pn. „Warto być Polakiem”. Zgodnie z naszą polityką społeczno-sponsoringową wspieramy głównie inicjatywy lokalne, a także te aktywności, z których nasz region może być dumny, z którymi mogą się utożsamiać nasi pracownicy, istotne z punktu widzenia naszego poczucia społecznej odpowiedzialności. Korzyścią jest w tym przypadku zawsze zaufanie społeczne i przywiązanie do naszej marki. Z dumą wspieramy polski sport. Dla nas to nie tylko korzyści marketingowe i większa rozpoznawalność. To satysfakcja, że możemy przyczynić się do rozwoju i sukcesów sportowców, którym kibicują nasi pracownicy, społeczność lokalna, a niekiedy cała Polska. Dziś niewiele rzeczy tak nas jednoczy jak sukcesy naszych sportowców. Budujemy w ten sposób dobre emocje wokół naszej spółki, bo biznes to także odpowiedzialność za ludzi, za otoczenie, za przyszłość. To wszystko wynika to z filozofii naszego działania, w której silnie zakorzeniony jest duch odpowiedzialności społecznej.

Mówi się, że największą wartością firmy są jej pracownicy?

– W Grupie Azoty PUŁAWY zatrudniamy blisko 3400 osób. Naszym priorytetem jest przede wszystkim zapewnienie im bezpiecznego i godnego miejsca pracy. Dbamy o poziom satysfakcji pracowników, poczucie bezpieczeństwa i zdrowie. Wiedza, doświadczenie, motywacja naszej załogi, jak również umiejętność współpracy wpływają na nasze wyniki, przekładają się na sukcesy doceniane przez rynek i inwestorów. Dlatego rozwijamy naszą kadrę poprzez system szkoleń oraz wspieranie indywidualnego dokształcania na uczelniach wyższych. Jesteśmy firmą wielopokoleniową, można powiedzieć, że rodzinną. Pracują u nas całe pokolenia puławian, mamy wiele małżeństw wśród pracowników, zapewniamy im bogaty pakiet socjalny i prywatną opiekę medyczną. Szczególną opieką otaczamy emerytów – mamy około 2 tysięcy aktywnych emerytów, z którymi jesteśmy w kontakcie, co roku przekazujemy im świąteczne bony, organizujemy Bal Seniora, wspieramy finansowo ich wypoczynek czy wyjazdy do sanatorium, wyjścia do kina, na basen, udzielamy pożyczek mieszkaniowych. Myślę, że jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w regionie lubelskim.

Przed Grupą Azoty PUŁAWY nowe wyzwania?

– Tak, ponieważ na początku czerwca zadeklarowaliśmy gotowość do realizacji Agendy 2030 ONZ. To 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju dla Świata, podpisane przez ponad sto głów państw i szefów rządów, a także przedstawicieli różnych religii, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. W Polsce implementacją i promocją Agendy 2030 zajmuje się Ministerstwo Rozwoju, a Grupa Azoty PUŁAWY aktywnie włącza się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanej przez Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Z dumą mogę stwierdzić, że, pomimo iż działamy w przemyśle chemicznym, jesteśmy polską firmą o zasięgu globalnym i przyczyniamy się do osiągnięcia większości ustanowionych Celów. Swoją postawą możemy się przyczynić choćby do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i ograniczenia głodu na świecie. Zrównoważony rozwój w Grupie Azoty PUŁAWY osiągaliśmy przez lata, kierując się nie tylko maksymalizacją zysku, ale także zarządzaniem wpływem naszej działalności na otoczenie. Stoimy na stanowisku, że spełnianie wymogów to nie wszystko. Staramy się zawsze robić znacznie więcej, bez względu na to, czy obszar dotyczy odpowiedzialnej produkcji, wpływu na środowisko, bezpieczeństwa naszych pracowników czy zarządzania łańcuchem dostaw. Zarządzanie to robienie rzeczy we właściwy sposób, przywództwo to robienie tych właściwych rzeczy.

Dziękuję za rozmowę.

Czytaj więcej o: biznes Grupa Azoty Puławy CSR

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!