wtorek, 23 maja 2017 r.

Dom

Pierwsze kroki na budowie

Dodano: 28 sierpnia 2003, 14:24• – Mam już działkę i wszystko co niezbędne, żeby przystąpić do budowy. Czekam tylko na pozwolenie. Mam orientację, z jakimi wymaganiami wiąże się przystąpienie do budowy, mógłbym jednak prosić o krótkie przedstawienie ich w sposób uporządkowany? – pyta Tomasz Nowak z Białej Podlaskiej .
Przede wszystkim - zawiadomienia
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem prac, obowiązany jest Pan powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót właściwy organ (starostę lub gminę), a także projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Za rozpoczęcie robót uważa się również prace przygotowawcze, a więc wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie, niwelację terenu, zagospodarowania terenu budowy oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Artykuł 42. prawa budowlanego zobowiązuje Pana natomiast do powierzenia kierownictwa robót budowlanych i nadzoru nad nimi osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – czyli do zatrudnienia kierownika budowy. I właśnie jego oświadczenie o przyjęciu tych obowiązków będzie musiał Pan dołączyć do powyższych zawiadomień.

Skoro mamy kierownika budowy
Do obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie dziennika budowy. Obowiązany jest on także umieścić w widocznym miejscu tablicę zawierającą pełnię informacji o budowie (co konkretnie, podamy w dalszej części tej porady). To on dba o odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. On też odpowiedzialny jest za wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zatrudnionych na budowie osób. (E)

Tablica powie wszystko
Tablica informacyjna musi zawierać:
* określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres, pod jakim są one prowadzone;
* numer pozwolenia na budowę, a także nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu administracyjnego;
* imię i nazwisko (nazwę - w przypadku firmy), a także adres i numer telefonu inwestora;
* imię i nazwisko (nazwę - w przypadku firmy), a także adres i numer telefonu wykonawcy (lub wykonawców) robót;
* imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy (kierownika robót - gdy w grę wchodzą czynności inne niż budowa), inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów;
* numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego;
* numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24