niedziela, 18 lutego 2018 r.

Lubelskie

Tak się buduje S17. Zobacz, jak będą wyglądać wszystkie etapy

  Edytuj ten wpis
Dodano: 9 czerwca 2011, 14:54

– Budowa S17 jest symbolicznym końcem określania Lubelszczyzny jako Polski B. To dla nas ogromny sko
– Budowa S17 jest symbolicznym końcem określania Lubelszczyzny jako Polski B. To dla nas ogromny sko

W czwartek podpisano umowę na budowę kolejnego, trzeciego już odcinka drogi ekspresowej S17 Kurów–Lublin–Piaski.


Prace budowlane prowadzone są już na dwóch odcinkach o łącznej długości ponad 36 km. – W ciągu miesiąca wykonawca wejdzie na trzeci odcinek o długości 7,7 km, a na dwóch ostatnich prace ruszą w październiku i listopadzie – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy, że cały odcinek S17 do węzła Sielce do Kurowa ma 67,8 kilometra. Wartość inwestycji jest szacowana na 3,5 miliarda złotych, łącznie z wykupami nieruchomości, projektami i kosztami budowy drogi. Do tej pory kontrakty na 3 zadania opiewają na łączną kwotę 1 miliard 438 milionów złotych. Średni koszt budowy kilometra tej drogi to 32,8 miliona złotych.

Wykonawcą odcinka pomiędzy węzłami Bogucin i Dąbrowica (w czwartek podpisana umowa – przyp. red.), jest polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman. – To samo, które prowadzi już prace na zadaniu nr 5 od węzła Witosa do początku obwodnicy Piask. Budowę 7,7 km odcinka drogi ekspresowej S17, wraz z łącznikiem do granic miasta w kierunku przedłużenia al. Solidarności o długości 2 km konsorcjum wyceniło na nieco ponad 415 mln zł – dodaje K. Nalewajko

– Budowa S17 jest symbolicznym końcem określania Lubelszczyzny jako Polski B. To dla nas ogromny skok cywilizacyjny – mówił Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego. Wszyscy politycy, bez względu na opcję, podkreślali determinację i zaangażowanie w walkę o S17. – Gdyby nie zaangażowanie wszystkich mieszkańców w walkę o S17, być może nie stalibyśmy na rozpoczęciu budowy kolejnego odcinka tej drogi – dodała Genowefa Tokarska, wojewoda lubelski.

Tysiące petycji

Cała Lubelszczyzna protestowała po rządowej zapowiedzi z początku roku, że S17 może być budowana dopiero około 2013 roku. Mieszkańcy słali do premiera tysiące petycji, by nie odkładał inwestycji, na warszawskich ulicach stanęły nasze billboardy, a związkowcy i przedsiębiorcy zorganizowali pikietę w stolicy.

Czytelnicy Dziennika Wschodniego wysłali tysiące kartek pocztowych do Donalda Tuska w obronie ekspresówki, a blisko 5 tysięcy osób poparło na Facebooku naszą akcję "Ratujmy obwodnicę Lublina".

Na 14 lipca br. wyznaczono termin otwarcia ofert na budowę zadania nr 3, pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów, a w ostatniej dekadzie czerwca wyślemy zaproszenia do wykonawców zakwalifikowanych w pierwszym etapie przetargu na budowę zadnia nr 4 pomiędzy węzłami Lubartów i Witosa. Do końca 2013 roku, o ile nie bezie opóźnień, pojedziemy nową drogą od węzła Sielce do Piask. Pozostała część trasy warszawskiej, od Zakrętu do węzła Sielce powstanie po 2013 roku.

S17 - jak będzie wyglądać budowa poszczególnych odcinków:

S17 Kurów (węzeł Sielce, skrzyżowanie z S12) – węzeł Bogucin

* Wartość projektu – 624 mln zł

* Długość – 23 km (łącznie 34,4 km z infrastrukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania),

* Realizacja: 3 III 2011 – 2 III 2013

* Wykonawca – Mota-Engil nCentral Europe

* Przebieg drogi: trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17, po jej północno-wschodniej stronie. Początek trasy dowiązany jest do istniejącej DK17 w miejscowości Sielce (docelowo połączenie z S12), a koniec za przecięciem z istniejącą drogą krajową nr 12/17 w m. Bogucin (gm. Garbów).

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m, podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12 m.
Obiekty inżynierskie: Wybudowanych zostanie 20 obiektów inżynierskich, w tym siedem mostów, trzynaście wiaduktów drogowych, 29 przejść dla zwierząt oraz płazów (samodzielne i zespolone z obiektami inżynierskimi lub przepustami) oraz przepusty.

Węzły: Sielce – na przecięciu z projektowaną drogą ekspresową S12 (odc. Puławy – węzeł Sielce) i istniejącą DK17; Kurów – na przecięciu z drogą powiatową nr 1514L; Przybysławice – na przecięciu z planowanym przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 826; Bogucin – na przecięciu z istniejącą DK12/17.

Miejsca Obsługi Podróżnych: Markuszów Północ (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I, docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe) przy jezdni w kierunku Warszawy.

Markuszów Południe (pierwszy etap budowy MOP II, obejmujący zakres w standardzie MOP I – stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne; MOP II dodatkowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów i urządzenia gastronomiczno-handlowe) przy jezdni w kierunku Lublina.

Ochrona środowiska: budowa ekranów akustycznych (łączna długość ok. 10,2 km), przejść dla zwierząt dużych (3 szt.), średnich (4 szt.), małych (15 szt.) i płazów (7 szt.) oraz szczelnego systemu odwodnienia (o łącznej długości 16,48 km, wraz z dwunastoma zbiornikami retencyjnymi i siedmioma infiltracyjnymi) ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.

Wizualizacja trasu pod adresem : http://www.gddkia.gov.pl/tv/9/wizualizacja-s17-od-wezla-sielce-do-wezla-bogucin

S17 w. Bogucin – w. Dąbrowica

* Wartość projektu – 415 mln zł

* Długość – 7,7 km (łącznie 8,7 km z infrastrukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania)

* Realizacja: 9 VI 2011 – 8 VI 2013 (wczoraj podpisano umowę z wykonawcą)

*Wykonawca - konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman

* Przebieg drogi: Trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17, po jej południowo-zachodniej stronie. Początek trasy nawiązuje do jej zakończenia w zadaniu nr 1; znajduje się za przecięciem z istniejącą drogą krajową nr 12/17 w m. Bogucin. Odcinek trasy objęty zadaniem nr 2 kończy się za węzłem Dąbrowica w kierunku węzła Lubartów, za przecięciem z istniejącą drogą krajową nr 12/17 w m. Barak.

Od strony węzła Dąbrowica w kierunku miasta w ramach tego zadania zostanie zrealizowany fragment dojazdu do al. Solidarności w Lublinie (droga klasy GP).

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa

Obiekty inżynierskie: budowa dziewięciu obiektów, w tym jednego mostu i ośmiu wiaduktów oraz trzynastu przejść dla zwierząt oraz płazów (samodzielne i zespolone z obiektami inżynierskimi lub przepustami).

Węzły: Dąbrowica– na przecięciu z projektowaną drogą ekspresową S19 relacji Białystok–Rzeszów oraz dojazdem do Al. Solidarności w Lublinie (droga klasy GP).

Ochrona środowiska: budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości 7,5 km), przejść dla zwierząt średnich (3 szt.) i małych (7 szt.), przejść dla płazów (3 przepusty) oraz szczelnego systemu odwodnienia (o łącznej długości 17,6 km) ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.

W ramach tego zadania realizowany będzie również odcinek 2a – budowa drogi krajowej klasy GP, odcinek węzeł Dąbrowica – granica administracyjna miasta Lublin o długości ok. 2 km. 24 maja 2007 r. Oddział GDDKiA w Lublinie podpisał porozumienie z Prezydentem Miasta Lublin w sprawie jego wspólnej realizacji. Zadanie podzielono na dwie części:

I część – odcinek węzeł Dąbrowica – granica administracyjna miasta Lublin, planowany do realizacji przez GDDKiA; II część: granica administracyjna miasta Lublin – skrzyżowanie al. Solidarności z al. Warszawską, realizowany przez Gminę Miasto Lublin.

S17 w. Dąbrowica – w. Lubartów (obwodnica Lublina)

* Wartość projektu – trwa przetarg, otwarcie ofert 14 lipca

* Długość – 10,2 km (łącznie 27,3 km z infrastrukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania)

* Przebieg drogi: Trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17. Początek trasy nawiązuje do jej zakończenia wg zadania nr 2; znajduje się za węzłem Dąbrowica w kierunku węzła Lubartów, za przecięciem z istniejącą drogą krajową nr 12/17 w m. Barak. Koniec trasy znajduje się za węzłem Lubartów w kierunku węzła Włodawa. Od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów droga posiada wspólny przebieg z projektowaną drogą ekspresową S19 i jednocześnie stanowi fragment obwodnicy miasta Lublina (od strony północnej).

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m, podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12 m.
Obiekty inżynierskie: 17 obiektów, w tym 14 wiaduktów drogowych, trzy kładki dla pieszych, osiem przejść dla zwierząt (samodzielne i zespolone z obiektami inżynierskimi lub przepustami), przepusty.

Węzły: Jakubowice – na przecięciu z przełożoną drogą wojewódzką nr 809 klasy GP w kierunku Lublina (do ul. Poligonowej), Lubartów– na przecięciu z projektowaną drogą ekspresową S 19 relacji Białystok–Rzeszów i planowaną drogą krajową klasy GP w kierunku Lublina (do al. Spółdzielczości Pracy).

Ochrona środowiska: Budowa ekranów akustycznych (łącznie ok. 13,6 km), przejść dla zwierząt średnich (3 szt.) i małych (5 szt.) oraz szczelnego systemu odwodnienia (o łącznej długości ok. 13,5 km) ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.

W ramach zadania realizowany będzie również odcinek 3a – przebudowa drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł Lubartów – granica administracyjna miasta Lublin o długości ok. 1,6 km.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Gmina Miasto Lublin zbudują dojazd do węzła Jakubowice zapewniający połączenie z drogą wojewódzką nr 809 oraz ul. Poligonową.

S17 w. Lubartów – w. Witosa (obwodnica Lublina)

* Wartość – przygotowania do przetargu: do końca czerwca zostaną wysłane zaproszenia do wykonawców

* Długość – 12,8 km (łącznie 19,1 km z infrastrukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania)

* Przebieg drogi: Trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17. Początek trasy nawiązuje do jej zakończenia wg zadania nr 3; znajduje się za węzłem Lubartów w kierunku węzła Włodawa. Koniec za węzłem Witosa, w miejscu gdzie projektowana trasa drogi ekspresowej S17 włącza się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 12/17 na odcinku Lublin – Piaski, przebudowywanej do parametrów drogi ekspresowej w ramach zadania nr 5.

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m, podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12 m.
Obiekty inżynierskie: Budowa jedenastu obiektów inżynieryjnych, w tym: ośmiu wiaduktów drogowych, estakady o długości blisko 1 km nad doliną rzeki Bystrzyca i dwóch kładek dla pieszych. Ponadto zrealizowanych zostanie dziesięć przejść dla zwierząt (samodzielne i zespolone z obiektami inżynierskimi lub przepustami).

Węzły: Włodawa – na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 82, Mełgiewska – na przecięciu z projektowaną po nowym śladzie ulicą Mełgiewską, Witosa – na przecięciu z planowaną ulicą "Projektowaną”, klasy G (stanowiącą połączenie al. Witosa w Lublinie z al. Lotników Polskich w Świdniku).

Ochrona środowiska: Z uwagi na przejście inwestycji przez dolinę rzeki Bystrzyca w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 projektowana droga zostanie poprowadzona estakadą nad całą doliną. Z uwagi na kolizję z rośliną chronioną (goździk pyszny) dokonano przesadzenia jej osobników na nowe stanowisko. Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok 5,1 km), przejść dla zwierząt dużych (1 szt.), średnich (1 szt.) i małych (8 szt.) oraz szczelnego systemu odwodnienia ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.

S17 w. Witosa – Piaski

* Wartość projektu – 399 mln zł

* Długość – 13,1 km (łącznie 33 km z infrastrukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania), w trakcie budowy

* Realizacja: 12 XI 2010 – 11 XI 2012

* Wykonawca: konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman.

Przebieg drogi: Planowana trasa ekspresowa S17 pokryje się na znacznym odcinku z przebiegiem obecnej DK17(12). Powstanie nowy dojazd do Świdnika od al. Witosa w Lublinie (ul. "Projektowana”, klasy G) do al. Lotników Polskich w Świdniku.

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m, podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12 m.
Obiekty inżynierskie: Budowa 15 obiektów inżynieryjnych, w tym czterech mostów, pięciu wiaduktów, sześciu kładek dla pieszych oraz przebudowa trzech istniejących mostów.

Węzły: Świdnik – na przecięciu ulicy Kusocińskiego z DK12/17

Miejsca Obsługi Podróżnych: Wierzchowiska Drugie (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne. Docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe), Bystrzejowice (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne.

Docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe).

Ochrona środowiska: Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 19 km), dwóch przejść dla zwierząt małych oraz szczelnego systemu odwodnienia (o długości ok. 14,9 km) z 20 zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.


  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
ja
anty
xxx
(38) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

ja
ja (6 sierpnia 2011 o 01:58) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Lublin leży od południa w prostej linii na trasie do stolicy więc nie tylko wschód-zachód się liczy.I oby nie skończyło się na wykorzystywaniu ekspresówek i bocznych dróg jak wejdą opłaty za autostrady.Co zresztą już się dzieje.
Rozwiń
anty
anty (6 sierpnia 2011 o 01:43) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='marianoitaliano' timestamp='1307637288' post='487673']
A tak, przepraszam. Lotnisko w Warszawie oddalone o 150 km z którego mozna polecieć wszędzie, żadną konkurencja dla Lublina nie będzie...

Dalej będę obstawał przy swoim. S17 dobrze, ze powstanie, ale to nie będzie szlak transportowy porównywalny z A4 czy A2. Piszę jeszcze raz - Lublin swoją obecną pozycję - jednego z większych miast w Polsce - zawdzięcza położeniu na szlaku handlowym na wschód. Przez budowę Autostrady A4 Lublin tą pozycję traci na rzecz Rzeszowa. To jest fakt i nie da się z nim dyskutować.

Inwestor z zagranicy Polskę widzi mniej więcej w takiej postaci:(na gliwice nie zwracaj uwagi:))

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/593/szlakitransportowe2.jpg/][IMG]http://img593.imageshack.us/img593/7458/szlakitransportowe2.jpg[/IMG][/URL]

Przewiduję, ze za kilka lat maista jak Białystok, Lublin, Kielce, Olsztyn... spadną do "drugiej ligi". Owszem, S17 i lotnisko przyciągną inwestorów, ale tych mniejszych, którzy postawią swoje zakładziki zatrudniające po kilkadziesiąt osób. Olbrzymie przedsiębiorstwa, swoje inwestycję będą realizować przy dużych szlakach komunikacyjnych kolejowych i drogowych.

Lublin mógłby utrzymać swoją pozycję gdyby postała międzynarodowa droga z Warszawy do granicy państwa z ukrainą. Ale przy obecnym zadłuzeniu nikt takiej drogi nie zbuduje. Tusk woli inwestować w zachód(koncepcja lokomotyw) zamiast w zrównoważony rozwój.
[/quote]

RZYGAĆ SIĘ CHCE NA TAKICH MALKONTENTÓW.Zresztą przemawiają przez te wypowiedzi sympatie polityczne.Lublin może mieć i 10 tys.mieszkańców byleby nie mieszkali w nim tacy opluwający jak ty!!!
Rozwiń
xxx
xxx (6 sierpnia 2011 o 01:34) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='marianoitaliano' timestamp='1307634950' post='487661']
żartujesz sobie?

Poniżej przedstawione są główne korytarze transportowe w Polsce. Miasta wojewódzkie zaznaczone na czerwono będą sie rozwijać, bo leżą przy dużych międzynarodowych szlakach komunikacyjnych, i to właśnie w pobliżu tych szlaków będą powstawały duże inwestycje. Popatrzcie, że już teraz Rzeszów, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Katowice - są miastami które intensywnie się rozwijają.

Lublin, który swoją pozycję zawdzięcza od samego początku swojego istnienia dzięki lokalizacji na szlaku handlowym na wschód, obecnie utracił znaczenie miasta tranzytowego. Dwa duże ciągi komunikacyjne na wschód przebiegają obecnie przez Rzeszów i przez Warszawę.

Ludzie, obudźcie się. Jedno małe regionalne lotnisko i droga do warszawy nie sprawią, że Lublin zacznie się rozwijać. S17 nigdy nie będzie głównym szlakiem transportowym UE.

Rzeszów już dzisiaj ma lotnisko(obecnie z rozbudowywanym terminalem, nową płytą postopjową, 2 najdłuższym pasem startowym, licznymi połączeniami), obwodnicę w ramach S19, Autostradę A4, wyremontowaną linię kolejową 160 km/h z niemiec na ukrainę. To właśnie Rzeszów znajduje się na skrzyżowaniu A4 i S19.

A my? S17 i lotnisko, które powinno funkcjonować już od wielu lat. To są chyba kpiny, ze 400 tys miasto dopiero buduje lotnisko.

Peany POd adresem żuka i hetmana są zdecydowanie nie na miejscu. Na dzień dzisiejszy, Podkarpacie ma ogromny poziom inwestycji zagranicznych, a u nas jest z tym problem, strefa ekonomiczna zarasta trawą.

Polityka żuka i hetmana to przedłuzenie tego co było wcześniej - czyli dalszego zadłuzania się i marazmu.

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/809/szlakitransportowe.jpg/][IMG]http://img809.imageshack.us/img809/218/szlakitransportowe.jpg[/IMG][/URL]
[/quote]

Przestań bawić się w Boga i prorokowanie bo za 10 lat możesz się zdziwić.Życie płata figle.Wystarczy popatrzeć na upadek potęgi USA.
Rozwiń
sibi
sibi (6 sierpnia 2011 o 01:16) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Malkontenci błagam,wyjedźcie stąd do tego Rzeszowa,czy gdziekolwiek,dlaczego tu jeszcze jesteście?Ja się cieszę bo wolę fajną ekspresówkę od waszej podniety autostrady za którą będziecie bulić "fajne" opłaty.Zresztą te wypowiedzi to jakaś histeria że wreszcie coś się zaczęło tu dziać.Zresztą Lublin to piękne miasto z historycznym klimatem,tradycją,zabytkami czego Rzeszów nigdy sobie za żadne pieniądze nie kupi.Dla mnie to też jest ważne.Choć faktycznie ludzie tego nie czują a wiele przez to tracą.
Rozwiń
Gość
Gość (10 czerwca 2011 o 16:49) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='aga' timestamp='1307682775' post='487960']
no niech budują raz dwa, a ta grupa pokazowa niech wreszcie wypłaci kasę tym, których w styczniu wysiedliła!!!!!!!!!
[/quote]

Syty głodnego nie zrozumie
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (38)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!