piątek, 28 kwietnia 2017 r.

Lubelskie

Zmiany w parafiach 2012 w Archidiecezji Lubelskiej (lista)

Dodano: 3 lipca 2012, 11:44

 (Archiwum)
(Archiwum)

Ok. 130 księży z archidiecezji lubelskiej trafi do nowych parafii, przejdzie na emeryturę, zacznie pracę za granicą lub pójdzie na studia. Decyzja zapadła pod koniec czerwca na tradycyjnym spotkaniu w Wąwolnicy.

O planowanych zmianach pisaliśmy już w piątek. Arcybiskup skierował do nowych parafii 12 proboszczy. Sześciu księży wyjedzie za granicę, m. in. do kościołów na Ukrainie, w Argentynie, Austrii i Włoszech.

Potwierdziła się informacja, że ks. Alfred Wierzbicki zrezygnował z funkcji prorektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Natomiast ks. Waldemar Głusiec (dotychczas wikariusz w archidiecezji) został sekretarzem abp. Stanisława Budzika.

Szefem "Biskupiaka”, czyli Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie został ks. Grzegorz Strug, dotychczasowy zastępca dyrektora. Jego poprzednik ks. Mirosław Zając pokieruje parafią Trójcy Przenajświętszej w Wólce Lubelskiej.

Emeryci

ks. kan. Stanisław Grzesiuk – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Nasutowie – przeniesiony w stan emerytalny

ks. kan. Jerzy Hanaj – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Zagłobie – przeniesiony w stan emerytalny

ks. kan. Jan Jedliński – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Starościnie – przeniesiony w stan emerytalny

ks. kan. Andrzej Jurczyszyn – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Bystrzycy Starej – przeniesiony w stan emerytalny

ks. kan. Marian Kaczmara – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Niedrzwicy Dużej – przeniesiony w stan emerytalny

ks. kan. Edward Kozakiewicz – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Kurowie – przeniesiony w stan emerytalny

ks. kan. Zbigniew Sykut – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Abramowie – przeniesiony w stan emerytalny

ks. kan. Ryszard Wieczorek – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie – przeniesiony w stan emerytalny

ks. mgr lic. Czesław Wnuczek – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Rudnie – przeniesiony w stan emerytalny

Proboszczowie

ks. mgr Adam Buczyński – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie – mianowany proboszczem parafii w Nasutowie

ks. mgr Piotr Chibowski – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim – mianowany proboszczem nowoutworzonej parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wolicy

ks. mgr Wiesław Cieszko – zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Niedrzwicy Dużej – mianowany proboszczem parafii w Kurowie

ks. kan. Jan Karaś – zwolniony ze stanowiska administratora parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie

ks. prałat Leszek Niedźwiedź – zwolniony z obowiązków kapelana Szpitala Miejskiego w Świdniku – mianowany proboszczem parafii w Bystrzycy Starej

ks. mgr Wiesław Nowicki – zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Rudnie – mianowany proboszczem parafii w Rudnie

ks. kan. Wiesław Pecyna – zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Kurowie – mianowany proboszczem parafii w Niedrzwicy Dużej

ks. dr Wojciech Różyk – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie – mianowany proboszczem parafii w Starościnie

ks. mgr Piotr Wiracki – zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Zagłobie – mianowany proboszczem parafii w Zagłobie

ks. kan. Mirosław Zając – zwolniony z obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Wólce Lubelskiej

ks. kan. Wojciech Szlachetka – zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Wólce Lubelskiej – mianowany administratorem parafii w Abramowie

ks. mgr Edward Duma – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach – mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie z zadaniem tworzenia nowej parafii i budowy kościoła

Skierowania na studia

ks. mgr Łukasz Mudrak – zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej – skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku.

ks. mgr Marcin Płonka – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie – skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie

ks. mgr Łukasz Tkaczyk – zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej – skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Pamplonie w Hiszpanii.


Skierowania do pracy duszpasterskiej poza diecezją

ks. mgr Tomasz Milo – zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej – skierowany do pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Lwowskiej

ks. mgr Tomasz Surma – zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej – skierowany do pracy duszpasterskiej w Argentynie

ks. mgr Paweł Wierzchoń – zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej – skierowany do pracy duszpasterskiej w Diecezji Odesko–Symferopolskiej

ks. mgr lic. Robert Guz – skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Innsbruck w Austrii

ks. dr Dariusz Sobkowicz – zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej – skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Prato we Włoszech

ks. mgr Łukasz Walawski – zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej – skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Turyn we Włoszech

Inne decyzje

ks. prałat prof. dr hab. Alfred Wierzbicki – przyjęto rezygnację z funkcji prorektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

ks. mgr Robert Farian – zwolniony z obowiązków kapelana Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie – mianowany wikariuszem w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie i kapelanem szpitala w Krasnymstawie

ks. mgr Rafał Furtak – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – mianowany prefektem w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

ks. dr Waldemar Głusiec – mianowany sekretarzem Metropolity Lubelskiego

ks. mgr Artur Janczarek – mianowany zastępcą duszpasterza Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE

ks. mgr Paweł Jędrzejewski – mianowany duszpasterzem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE

ks. mgr Jacek Lewicki – skierowany na zamieszkanie w charakterze rezydenta do parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie

ks. mgr Kazimierz Myszka – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie – mianowany
kapelanem szpitala w Świdniku

ks. mgr lic. Rafał Pastwa – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku – mianowany prefektem LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie i prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE”

ks. mgr lic. Mariusz Salach – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. św. Antoniego w Lublinie – mianowany kapelanem Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Niezdowie k. Opola Lubelskiego

ks. mgr lic. Grzegorz Strug – zwolniony z obowiązków wicedyrektora Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie – mianowany dyrektorem tegoż Zespołu Szkół

ks. mgr Paweł Tomaszewski – zwolniony ze stanowiska wikariusza par. pw. św. Józefa w Lublinie – skierowany do pracy przy Centrum Jana Pawła II

Wikariusze

ks. mgr Jakub Albiniak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Mełgwi na urząd wikariusza parafii w Kurowie

ks. mgr Tomasz Atras – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie

ks. mgr Adam Breś – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie na urząd wikariusza parafii w Milejowie

ks. Jarosław Chwiejczak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kiełczewicach na urząd wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej

ks. mgr Grzegorz Dobosz – zwolniony ze stanowiska kapelana DPS w Lubańkach i kapelana szpitala w Krasnymstawie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Lublinie

ks. mgr Tomasz Dumański – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie na urząd wikariusza parafii w Dysie

ks. mgr Tomasz Fidecki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

ks. mgr lic. Andrzej Flis – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie ks. mgr Zbigniew Gasperski – mianowany wikariuszem parafii w Poniatowej

ks. mgr lic. Piotr Golec – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie

ks. mgr Paweł Grzebalski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach

ks. dr Józef Hałabis – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie

ks. mgr Paweł Jakubczak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Poniatowej na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie

ks. mgr Marcin Jasiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Wojsławicach na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie

ks. mgr Mirosław Jęczała – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Baranowie na urząd wikariusza parafii w Popkowicach

ks. mgr Karol Jędrusiak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie

ks. mgr Kamil Kajdaszuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku

ks. mgr Bogdan Kalinowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie

ks. mgr Michał Karbowniczek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Suchowoli na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

ks. mgr Andrzej Kowalczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie

ks. mgr Andrzej Koziej – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rudzie Hucie na urząd wikariusza parafii w Niemcach

ks. mgr Mariusz Kozina – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach

ks. mgr Mariusz Kruk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa w Lublinie

ks. mgr Marek Kwiatosz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Dorohusku na urząd wikariusza parafii w Zakrzówku

ks. Piotr Latoch – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Bystrzycy Starej na urząd wikariusza parafii w Urzędowie

ks. mgr Rafał Lewandowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Niemcach na urząd wikariusza parafii w Mełgwi

ks. mgr Grzegorz Lipiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Wilkowie na urząd wikariusza parafii w Wierzbicy

ks. mgr Dariusz Lipski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Piaskach na urząd wikariusza parafii w Rejowcu

ks. mgr Wojciech Lisiecki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie

ks. mgr Marek Lubelski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie

ks. mgr Krzysztof Marczak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Urzędowie na urząd wikariusza parafii w Baranowie

ks. mgr Paweł Matusik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Poniatowej na urząd wikariusza parafii w Opolu Lubelskim

ks. mgr Karol Mazur – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie

ks. mgr Sławomir Mazurek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie

ks. mgr Robert Mielnik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii w Poniatowej

ks. mgr Robert Młynarczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie

ks. mgr Adam Musiel – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

ks. mgr Andrzej Narojczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie na urząd wikariusza parafii w Suchowoli

ks. mgr Piotr Niedziela – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Dysie na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach

ks. mgr Piotr Niewiadomski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach

ks. mgr Łukasz Nizio – zwolniony ze stanowiska katechety w Zespole Szkół przy DSK w Lublinie i kapelana Fundacji Dom dziecka Benjamin – mianowany wikariuszem parafii w Wólce Lubelskiej

ks. mgr Tomasz Nowaczek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie

ks. mgr lic. Grzegorz Opoka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku

ks. mgr Mirosław Piątek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku

ks. mgr lic. Ireneusz Posturzyński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Cycowie na urząd wikariusza parafii w Bystrzycy Starej

ks. mgr Paweł Pruszkowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

ks. mgr Adam Pudło – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Zakrzówku na urząd wikariusza parafii w Cycowie

ks. mgr Marcin Rola – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Niemcach na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie

ks. mgr Mirosław Rybka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Zakrzówku na urząd wikariusza parafii w Kiełczewicach

ks. mgr Leszek Sałaga – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Opolu Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie

ks. dr Andrzej Sereda – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie

ks. mgr Piotr Siekierka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie

ks. mgr Mariusz Skiba – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kumowie na urząd wikariusza parafii w Rudzie Hucie

ks. mgr Rafał Sobczuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kazimierzu Dolnym na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie

ks. mgr Waldemar Sokół – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie

ks. mgr Michał Szadziuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku

ks. mgr Damian Szewczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie

ks. mgr Stanisław Szozda – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie

ks. mgr Michał Szuba – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach

ks. mgr Andrzej Szulej – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Lublinie

ks. mgr Emil Szurma – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rejowcu Fabrycznym na urząd wikariusza parafii w Wojsławicach

ks. mgr Marcin Szwiec – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Wierzbicy na urząd wikariusza parafii w Wilkowie

ks. mgr Krzysztof Szymański – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej

ks. mgr lic. Paweł Szymański – zwolniony z funkcji duszpasterza przy kościele rektoralnym pw. Wszystkich Świętych w Lublinie – mianowany wikariuszem parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie

ks. mgr Robert Śliż – zwolniony ze stanowiska prefekta w Zespole Szkół im. Świętego Stanisława Kostki w Lublinie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie

ks. mgr Tomasz Ślusarczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Fajsławicach na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie

ks. mgr Przemysław Świderczuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kurowie na urząd wikariusza parafii w Rejowcu Fabrycznym

ks. mgr Robert Włosek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

ks. mgr Józef Włoszek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej

ks. mgr Andrzej Wołoszyn – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie

ks. mgr Marcin Wójtowicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej na urząd wikariusza parafii w Zakrzówku

ks. mgr Marcin Zieliński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Milejowie na urząd wikariusza parafii w Dorohusku

ks. mgr Damian Ziętek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Matki
Bożej Bolesnej w Kraśniku

ks. mgr Bartłomiej Zwoliński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku

ks. mgr Andrzej Żurawicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie

Neoprezbiterzy

ks. mgr Kordian Broniarczyk – mianowany wikariuszem parafii w Opolu Lubelskim

ks. mgr Sylwester Brzozowski – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej

ks. mgr Michał Gałus – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Łęcznej

ks. mgr Andrzej Gęba – mianowany wikariuszem parafii w Piaskach

ks. mgr Attila Honti – mianowany wikariuszem parafii w Kazimierzu Dolnym

ks. mgr Jerzy Krawczyk – mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie

ks. mgr Grzegorz Krupa – mianowany wikariuszem parafii pw. MB Różańcowej w Puławach

ks. mgr Rafał Lamorski – mianowany wikariuszem parafii w Fajsławicach

ks. mgr Andrzej Magier – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku

ks. mgr Jarosław Siejko – mianowany wikariuszem parafii w Niemcach

ks. mgr Michał Strudziński – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku

ks. mgr Mateusz Targoński – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Świdniku

ks. mgr Łukasz Trzciński – mianowany wikariuszem parafii w Opolu Lubelskim

ks. mgr Kamil Zaborek – mianowany wikariuszem parafii w Kumowie

ks. mgr Paweł Zdybel – mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
Czytaj więcej o:
Gość
a
konsul
(34) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Ostatnie komentarze

Gość
Gość (18 maja 2013 o 09:08) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='a' timestamp='1368858216' post='771524']
Przestańcie. Kto z Was jest bez winy... niech pierwszy rzuci kamień!

Czy ktoś z was krytykujących modli się za księży?
[/quote]
Modlimy się,ale chyba mało skutecznie bo żadnej zmiany nie widać.Albo żle się modlimy i nie trafiają one do Adresata.
Rozwiń
a
a (18 maja 2013 o 08:23) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Przestańcie. Kto z Was jest bez winy... niech pierwszy rzuci kamień!

Czy ktoś z was krytykujących modli się za księży?
Rozwiń
konsul
konsul (14 maja 2013 o 15:01) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='Gość' timestamp='1358104791' post='719883']
Oj to chyba nagonka na kościół, nie wierzę w takie zachowanie księdza, przestańcie pisać głupoty
[/quote]Oczywiście że nagonka, komucho-konfidencja zawsze walczyła z kościołem i tak jest do dzisiaj,żadnych zmian ten czas nie przyniósł.
Rozwiń
kilki
kilki (14 maja 2013 o 14:53) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
jedlinski nie zyje:(
Rozwiń
Gość
Gość (13 stycznia 2013 o 20:19) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Oj to chyba nagonka na kościół, nie wierzę w takie zachowanie księdza, przestańcie pisać głupoty
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (34)

Pozostałe informacje

Alarm 24