sobota, 24 lutego 2018 r.

Lublin

Nie chcą mieć anten na dachu bloku. Sprawa nadajników ciągnie się już 10 lat

Dodano: 26 września 2017, 18:15
Autor: Dominik Smaga

Zablokujemy tę budowę, choćby własnymi ciałami – mówią mieszkańcy, którzy nie zgadzają się na montaż anten telefonii komórkowej na dachu bloku przy ul. Kaskadowej 7. Inwestycję próbował zatrzymać Ratusz, ale bezskutecznie

Chociaż trudno w to uwierzyć, ale sprawa nadajników przy Kaskadowej (osiedle Botanik) ciągnie się już 10 lat. Doszła już do takiego etapu, że operator sieci komórkowej, dzisiaj działającej pod nazwą T-Mobile Polska, może zainstalować anteny na bloku mieszkalnym.

Wczesną wiosną inwestor skierował do Urzędu Miasta „zgłoszenie zamiaru” montażu stacji bazowej telefonii komórkowej. Zgodnie z prawem budowlanym Ratusz miał 21 dni na to, by sprzeciwić się inwestycji. – Wnieśliśmy taki sprzeciw – informuje Joanna Bobowska z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

W ocenie miejskich urzędników operator sieci T-Mobile nie wykazał nieszkodliwości anten dla okolicznych mieszkańców. – W dołączonych do zgłoszenia dokumentach nie podano parametrów i lokalizacji pobliskich stacji bazowych, które powinny być uwzględnione w obliczeniach – tłumaczy powody sprzeciwu Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. – Nie wskazano też wysokości wszystkich budynków znajdujących się w zasięgu ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego.

Inwestor odwołał się do wojewody, który w maju uchylił sprzeciw władz miasta i umorzył postępowanie. Oznacza to, że na dachu bloku może stanąć nadajnik. – Ta decyzja jest ostateczna – przyznaje Bobowska.

Do ostateczności doprowadzeni są również przeciwnicy nadajników, którzy boją się, że urządzenia zaszkodzą ich zdrowiu. – Na dach wniesiono część elementów. Nie dopuściliśmy do wniesienia kolejnych – opowiada Kazimierz Kajak ze społecznego komitetu przeciwników tej inwestycji.

Budynek przy Kaskadowej 7 należy do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” (nie należy go mylić z miejskim TBS „Nowy Dom”, to dwie różne spółki). – Mamy nadzieję, że nowe władze TBS poszukają możliwości wymówienia umowy z operatorem telekomunikacyjnym – mówi Kajak.

Czy zarządzająca budynkiem spółka zdecyduje się na takie rozwiązanie? – Proszę dzwonić koło czwartku – usłyszeliśmy telefonując do sekretariatu TBS „Nasz Dom”. – Tylko tyle mogę powiedzieć.

Czytaj więcej o: Lublin telefon Kaskadowa anteny
kk
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
(22) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

kk
kk (27 września 2017 o 18:07) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Czyżby Ministerstwo Obrony Narodowej myliło się!!!!! Patrz pkt. 5 i 9 Dz.U.2003.143.1397  2009.04.15 zm. Dz.U.2009.52.426 § 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2003 r.) Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760) zarządza się, co następuje: § 1. Określa się wykaz chorób, z tytułu których przysługują świadczenia, określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) ________ 1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze i rentowe (M. P. Nr 66, poz. 591), utrzymane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), w zakresie dotyczącym wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760). ZAŁĄCZNIK WYKAZ CHORÓB, POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ, Z TYTUŁU KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE   Lp. Nazwa choroby Szczególne właściwości i warunki służby wojskowej powodujące chorobę    1 2 3    1 Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć Służba, w której istnieje narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych    2 Pylica płuc Służba, w której istnieje narażenie na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej    3 Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy)  Służba, w której istnieje narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par gazów, aerozoli o właściwościach uczulających (alergenów); gra na instrumentach dętych    4 Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczych Służba, w której istnieje narażenie na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych    5 Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych Służba, w której istnieje narażenie na działanie pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofal i dłuższych fal radiowych    6 Trwałe skutki odmrożeń Służba w warunkach działania ujemnych temperatur    7 Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)  Służba, w której istnieje narażenie na działanie drgań mechanicznych (wibracje)     8 Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby (pracy związanej z wymuszoną pozycją ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łąkotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzyokręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe)  Służba w warunkach długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej pozycji ciała lub narażających na częste powtarzające się mikrourazy albo powodujących ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie    9 Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi. Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg lp. 4 Służba, w której istnieje narażenie na działanie długotrwałego promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego, generowanego przez układy laserowe, oraz na działanie drażniących substancji chemicznych    10 Trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu Służba, w której istnieje narażenie na działanie hałasu przekraczające dopuszczalne normy    11 Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością tonacyjną głośni i trwałą dysfonią)  Służba związana z nadmiernym długotrwałym obciążeniem narządu głosu    12 Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy. Uwaga: zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować wg lp. 13, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego wg lp. 4, a choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) wg lp. 15 Służba, w której występuje styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi    13 Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi: 1) nowotwory skóry; 2) nowotwory dróg moczowych; 3) nowotwory układu oddechowego. Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg lp. 4 Służba, w której występuje: 1) długotrwała styczność z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowca oraz asfaltu; 2) długotrwała styczność z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa- i betanaftyloamina, benzydyna; 3) narażenie na wdychanie substancji rakotwórczych    14 Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania znacznych przyspieszeń Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, narażająca na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania znacznych przyspieszeń    15 Choroby zakaźne i inwazyjne (choroby pasożytnicze, odzwierzęce oraz tropikalne u osób przebywających w krajach egzotycznych i inne, jak np. promienica, drożdżyca, aspergilloza), w przypadkach gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i materiałem    16 Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami Służba wymagająca długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub wymuszonej    17 Ostry zespół przegrzania i jego następstwa Służba w warunkach działania znacznie podwyższonych temperatur    18 Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie: 1) zaburzenia stresowe pourazowe - PTSD; 2) psychozy reaktywne; 3) trwałe potraumatyczne zmiany osobowości Przeżycie traumatycznych wydarzeń lub sytuacji (oddziałujących krótko lub długotrwale), w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia   Uwaga: W procesie orzekania o związku chorób wyszczególnionych w niniejszym wykazie ze służbą wojskową wykorzystuje się: 1) dokumentację przewidzianą w przepisach dotyczących trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową; 2) kartę badań okresowych żołnierza; 3) dokumentację przewidzianą unormowaniami w sprawie badań profilaktycznych żołnierzy i pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach (instytucjach, zakładach) wojskowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia; 4) historie chorób z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz opinie konsultantów wojskowej służby zdrowia; 5) wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w danym środowisku służby.
Rozwiń
Gość
Gość (27 września 2017 o 13:04) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Czy ekspozycja na promieniowanie z masztów telefonii komórkowych może być odpowiedzialna za ponad 7000 zgonów w wyniku raka? Według badania z Brazylii, fakty mówią za siebie. Badanie wykazało bezpośrednie powiązanie pomiędzy zgonami w wyniku raka w Belo Horizonte (trzecie co do wielkości miasto w Brazylii) a siecią komórkową. Z czego wynika to powiązanie? Ponad 80% osób, które zachorowały na pewne rodzaje nowotworów, mieszkało w promieniu 500 metrów od jednego z setek masztów telefonii komórkowych zainstalowanych w mieście. Te nowotwory – wykryte głównie w prostacie, piersiach, płucach, nerkach, wątrobie – to te, które są powiązane z wystawieniem na działanie pól elektromagnetycznych. Jest to niepokojące dla użytkowników telefonów komórkowych, ale również dla osób nie korzystających z takich telefonów. Osoby, które unikają technologii komórkowej i tak narażone są na konsekwencje promieniowania z nadajników telefonii komórkowych. Czy Brazylijskie badanie jest odizolowanym przypadkiem? Badania dotyczące masztów telefonii komórkowych, które badały powiązanie pomiędzy wystawieniem na działanie promieniowania i przypadkami raka, były wykonane w San Francisco oraz miastach Austrii, Niemiec i Izraela, poczynając już od lat 70-tych XX wieku. Wszystkie badania wykazały podobne wyniki: mieszkając w pewnym zasięgu nadajników telefonii komórkowej zwiększało się ryzyko raka, od dwukrotnie do 121-krotnie w zależności od rodzaju wykrytego nowotworu. Dr Adilza Condessa Dode, (PhD) – jeden z badaczy oraz koordynator brazylijskiego badania – przemawia do tych, którzy mają obawy dotyczące promieniowania nadajników telefonii komórkowych i tłumaczy, że brazylijskie badanie nie jest odosobnione. Dr Dode wyjaśnia: „Te poziomy (pola elektromagnetycznego) są już wysokie i niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Im bliżej nadajnika mieszkamy, tym większy jest kontakt z polem elektromagnetycznym”. Brazylijskie badanie dotyczy tylko jednego miasta w Brazylii. Mieszkańcy USA [oraz Europy] są narażeni na setki tysięcy takich nadajników wytwarzających promieniowanie. Wraz z rozpowszechnianiem się telefonów komórkowych w USA [oraz Europie], jak również coraz to większym zapotrzebowaniem użytkowników w ostatnich latach, doszło do zmasowanego wzrostu ilości nadajników. Przytłaczające dowody. Coraz więcej organizacji i wiele badań potwierdza wnioski brazylijskiego badania. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez międzynarodowy komitet doradczy (ang. think tank), Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC – The International Association for Research on Cancer) doszła do wniosku, że promieniowanie częstotliwością radiową, w tym promieniowanie z masztów telefonii komórkowych, jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym. Raport The BioInitiative 2012 Report - napisany przez czołowych niezależnych międzynarodowych naukowców – wystosował jednoznaczne ostrzeżenie odnośnie szkodliwości dla zdrowia, jaką powoduje ekspozycja na pola elektromagnetyczne. W tym ekspozycja na działanie nadajników telefonii komórkowych. Dlaczego nadajniki telefonii komórkowych są szczególnie niebezpieczne? Zagrożenie wynika ze stałego, ciągłego charakteru działania nadajników – wysyłają pulsujące promieniowanie częstotliwością radiową. Wykazano w wielu badaniach, że to promieniowanie wywołuje szkody biologiczne w ciele i jest prekursorem chorób. Jakie są niebezpieczeństwa (oprócz nowotworów), które wynikają z tej szkody i są powiązane z polami elektromagnetycznymi i nadajnikami telefonii komórkowych? • Mutacje genetyczne • Zaburzenia pamięci • Utrudnienia w nauce • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD) • Bezsenność • Choroby mózgu • Zaburzenia równowagi hormonalnej • Bezpłodność • Demencje • Powikłania sercowe W świetle tych niebezpieczeństw konieczna jest interwencja. Maszty telefonii komórkowych są z nami na stałe, ale ich instalowanie wymaga regulacji pod względem lokalizacji i poziomów promieniowania. Nadajniki takie powinny być zlokalizowane daleko od dzielnic mieszkaniowych oraz szkół i przedszkoli.
Rozwiń
Gość
Gość (27 września 2017 o 12:35) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Nie ma tzw. "rzetelnych" badań. Pokaż kompleksowe badania z których wynikałoby, że długotrwała ekspozycja na promieniowanie EM jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Były natomiast badania z których wynikało, że skutki zdrowotne istnieją. Trudno jest jednoznacznie wykazać: bliskość masztu = zwiększone ryzyko nowotworu, bo metodologia takich badań jest trudna. Ale nie ma tez badań wykazujących, że nie istnieją. Dlatego racjonalną postawą jest dmuchanie na zimne i ochrona ludzi przed ryzykiem. I błagam, bez gów.niarskiego pier.do.lenia że "każdy chce mieć dobry zasięg". Zdrowie ludzkie jest ważniejsze od tego, żeby jakiś gów.niarz szybciej sobie ściągał pornole.
Rozwiń
Gość
Gość (27 września 2017 o 12:21) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Przeraża mnie fakt, że kilka % naszego społeczeństwa to kompletne oszołomy wierzące w gusła. Nie mam tu na myśli "katolików", bo tych jest niestety jeszcze więcej. Chodzi mi o ludzi przekonanych, że system spowoduje u nich raka albo inną chorobę. Wiedzę czerpią z internetu, a wyniki rzetelnych badań uważają za zmowę koncernów. Do oszołomów piszących o przekroczeniu dawek promieniowania mikrofalowego: ludzie weźcie się pie...cie młotkiem. Pokażcie badania, które potwierdzą wasze oszołomskie tezy, to porozmawiamy.
Rozwiń
Gość
Gość (27 września 2017 o 10:20) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Ciekawe kto wziął w łapę od T-mobil że robią co chcą Nikt nie pyta ludzi którzy tam mieszkają Banda urzędasów ma gdzieś społeczeństwo. Wojewoda ma w tym interes.
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (22)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!