niedziela, 18 marca 2018 r.

Lublin

Prezydent Lublina o obietnicach wyborczych i zatrudnianiu w urzędzie

  Edytuj ten wpis
Dodano: 7 listopada 2012, 21:09
Autor: red

Krzysztof Żuk (Bartłomiej Żurawski / Archiwum)
Krzysztof Żuk (Bartłomiej Żurawski / Archiwum)

Ostatnia część odpowiedzi prezydenta Lublina udzielonych na pytania zadane przed czatem z Krzysztofem Żukiem w redakcji Dziennika Wschodniego.

41. Czy miasto dogadało się już z wojskiem w sprawie dokończenia ulicy Krańcowej?

Miasto jest w trakcie finalizowania porozumienia z wojskiem. Rejonowy Zarząd infrastruktury przesłał do akceptacji Dowódcy Wielonarodowej Brygady nowy projekt porozumienia w dniu 28 września br.

42. Dlaczego w Lublinie nie powstaje park wodny z prawdziwego zdarzenia? Planowana budowa stadionu czy basenu 50-metrowego to raczej dla wyczynowców, a co dla zwykłych mieszkańców Lublina? Niestety są ludzie którzy tu utknęli ze względu na pracę czy kredyty. Taka forma aktywnego wypoczynku ma wpływ na ciało i psychikę człowieka. Może też się stać atrakcją turystyczną. Majdanek, Starówka czy Skansen to… pustynia. Czemu na Podhalu wybudowano już kilka? Im się opłaci?

Do tej pory brak było inwestorów zainteresowanych zrealizowaniem takiej inwestycji. MOSIR zrealizuje budowę parku wodnego w oparciu o budowany basen olimpijski.

43. Czy i kiedy doczekamy się rozwiązania problemu z budową przejść pod i nadziemnych między ulicami Szaserów i Orkana do których wykonania zobligowane jest SPA Orkana?

W dniu 1 października 2012 ZDiM wystąpił do SPA Orkana o wywiązanie się z zobowiązań zawartych w podpisanej umowie.

44. Czy pan prezydent ma świadomość że żaden z busów jadących od strony wschodniej (Świdnik, Zamość) nie może legalnie zatrzymać się w strefie, bo nie ma wyznaczonych przystanków?

Na przystankach w granicach administracyjnych Miasta Lublin mogą zatrzymywać się przewoźnicy, którzy otrzymali zezwolenie jeszcze przed wejściem w życie Uchwały Nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, zmienionej uchwałą Nr 362/XVIII/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. która określa m.in. warunki i zasady korzystania z przystanków udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.

Wnioski o udzielenie takiego zezwolenia mogą składać przewoźnicy lub pasażerowie. Do tej pory nie wpłynął jednak do ZTM-u żaden wniosek w tej sprawie. Przewoźnicy realizujący połączenia busami, które wjeżdżają do Lublina od strony wschodniej, mają możliwość nieodpłatnego zatrzymywania się na przystanku Felin Europark 02, znajdujący się na terenie Poczty Polskiej. Jest to zgodne z Zestawieniem przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin a udostępnionych dla przewoźników i operatorów, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Lublin, na podstawie uchwały Nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, zmienionej uchwałą Nr 362/XVIII/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

45. Panie Prezydencie, czy byłoby możliwe aby w nowych przetargach na remonty miejskich dróg (ważnych dla miasta i mieszkańców), oprócz niskiej ceny brany był pod uwagę czas wykonania remontu? Chodzi mi o sytuację np. z remontu ul. 3 Maja, czy też remontu skrzyżowania ulic Obywatelskiej, Lubartowskiej, Spółdzielczości Pracy. Gdzie po godzinie 15:30 na placu "budowy” nikogo z pracowników już nie było, a potem wykonawca prosił miasto o przedłużenie terminu do kiedy ma remont być wykonany, argumentując tym, że: padało albo było za gorąco, archeolodzy itp. itd. Przez co remont zaplanowany na 2 miesiące trwał trzy i pół miesiąca.

Na etapie przetargów określany jest termin realizacji prac. Również określane są zasady prowadzenia prac – remont al. Solidarności był tylko w weekendy w celu zminimalizowania utrudnień
Stosowanie jako kryterium oceny ofert terminu realizacji prac było w latach ubiegłych stosowane. Wydłużenie terminów realizacji inwestycji - o ile nie wynika z obiektywnych przesłanek – powoduje wszczęcie procedury naliczania kar umownych.

46. Czy młoda osoba, która reprezentuje Lublin w sporcie indywidualnym może otrzymać od miasta stypendium itp.? W Urzędzie Miasta, osoba, która tam pracuje powiedziała, że tylko np. mistrz Europy ma na to szanse. Z tego co wiem w innych miastach nie ma aż tak wysoko ustawionych wymagań w stosunku do młodych osób, które chcą się rozwijać dodatkowo poprzez sport, a w dodatku są poprzez sport zaangażowani w promowanie miasta w całej Polsce.

Kwestię przyznawania stypendium sportowego reguluje Uchwała Nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23.02.2012 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. W § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 wymienia się katalog osób uprawnionych do ubiegania się o stypendium. Rzeczywiście w przypadku kategorii młodzieżowych kryterium jest zdobycie medalu Mistrzostw Europy. Ograniczenie katalogu osób uprawnionych do trzymania stypendium wynika z poziomu środków w budżecie miasta na ten cel. Pamiętać jednak należy, że Miasto Lublin w znaczącym stopniu wspiera szkolenie dzieci i młodzieży, opłacając wynagrodzenie szkoleniowców, wyjazdy na zawody, udostępnienie obiektów itp. W 2012 r. tylko na dotacje zostało przeznaczonych 1 mln 200 tys. zł.

47. Mam pytanie odnośnie lubelskiego żużla. Czy miasto ma nadal zamiar wspierać jedyny sport w naszym mieście przyciągający kibiców? Czy jest szansa by było to wsparcie gwarantujące możliwość awansu do najlepszej ligi świata?

Żużel, podobnie jak i inne dyscypliny określone w Strategii rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie będą finansowane w 2013 r. Wymiar wsparcia będzie uzależniony od budżetu na 2013 r., który zostanie przyjęty przez Radę Miasta. W bieżącym sezonie na wsparcie sportu żużlowego przekazano znaczące środki w ramach promocji Miasta. Będzie rozważana możliwość podobnego wsparcia w sezonie 2013 r., jednakże by skutecznie walczyć o awans do Ekstraligi niezbędne są też działania Klubu w celu pozyskania sponsorów strategicznych z uwagi na koszty udziału w rozgrywkach tej klasy, które znacząco przewyższają koszty udziału w rozgrywkach I ligi.

48. Dlaczego tor motocrossowy na ul. Mełgiewskiej zatruwa mieszkańcom życie? Jest nielegalny!

Do Straży Miejskiej Miasta Lublin nie wpływały interwencje od mieszkańców. W wyniku przeprowadzonej kontroli pomiędzy ulicą Dojazdową a Dziubińskiej stwierdzono nowo wybudowany nasyp w związku z budową wiaduktu nad trasą obwodnicy, ze śladami wskazującymi, że jest tam nielegalny tor motocrossowy. Funkcjonariusze wykonali dokumentację fotograficzną w terenie. Straż Miejska nie posiada uprawnień do zatrzymywania pojazdów w ruchu w innych przypadkach niż za znakiem zakazu ruchu w obu kierunkach. W przypadku, gdyby do Straży Miejskiej wpłynęła interwencja związana z nielegalnym użytkowaniem nasypu jako toru motocrossowego, na miejsce wezwana zostałaby Policja.

49. Jak na dzień dzisiejszy ma się kwestia zlecenia przez UM firmom konsultingowym, "przyciągnięcia” inwestorów dla naszego miasta? Czy są już jakieś efekty?

Na dzień dzisiejszy w ramach umowy zawartej w grudniu 2012 r. współpracujemy jedną firmą doradczą jaką jest Deloitte Business Consulting S.A. Umowa została zawarta w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Prowadzimy rozmowy z kilkoma przedstawicielami firm z branży motoryzacyjnej, maszynowej i biotechnologicznej. Firmom tym została zaproponowana lokalizacja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Lublin. Spodziewamy się, że firmy te zgodnie ze swoimi deklaracjami rozpoczną swoje procesy inwestycyjne z początkiem przyszłego roku.

50. Co z przebudową i przedłużeniem ul. Poligonowej oraz przebudową ul. Ducha (miała być poszerzona) – jak to realnie wygląda?

Projekt przebudowy ul. Poligonowej został opracowany, trwają dalsze procedury związane z umożliwieniem rozpoczęcia prac. Na przebudowę ul. Ducha do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i al. Solidarności jest opracowywana dokumentacja, która powinna być gotowa do lutego 2013 r. Inwestycje tą planujemy rozpocząć w 2013 r.

51. Czy miasto planuje w przyszłości już po wybudowaniu stadionu na Krochmalnej gruntowną przebudowę stadionu przy Al. Zygmuntowskich lub budowę nowego stadionu dla żużlowców, czy też ci już zawsze będą korzystać z tak archaicznego i rozsypującego się obiektu jak obecnie?

Nieruchomość przy al. Zygmuntowskich (stadion żużlowy) jest przekazany aportem (jako wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego) MOSIR spółka z o.o., który najpierw jako zakład budżetowy, teraz jako spółka od 2008 r. zainwestował w stadion znaczące środki. Wykonano m.in. raport oddziaływań inwestycji na środowisko, stadium wykonalności inwestycji, zmodernizowano tory żużlowe, wykonano modernizację ogrodzenia, nawierzchnię placu manewrowego, wjazdowego, wykonano konserwacje bandy pneumatycznej toru. W roku 2011 za ok. 450.000 zł wykonano monitoring, a w bieżącym roku przeznaczono ok. 1.500.000 zł na oświetlenie. Na stadionie będą dokonywane kolejne inwestycje mające na celu dostosowanie jego wyposażenia do zmieniających się potrzeb. W chwili obecnej priorytetem są inwestycje dotyczące stadionu miejskiego oraz pływalni 50-metrowej. Dopiero po zakończeniu tych znaczących inwestycji podjęte zostaną decyzje odnoszące się do innych obiektów sportowych.

52. Jestem czynnym motocyklistą i do tej pory nie została opublikowana w sposób obszerny informacja na temat Toru Lublin.
- czy miasto miało jakikolwiek minimalny wpływ na uratowanie tego toru?
- dlaczego wieczysty dzierżawca gruntu jakim był PZMOT mógł sprzedać ten tor?
czy pieniądze ze sprzedaży toru będą zainwestowane w Lublinie na inny tor dla miłośników motoryzacji (wiemy już że w Jawidzu go nie będzie)


Aktem notarialnym z dnia 28 listopada 2011 r. Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie dokonał sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości na rzecz innego podmiotu. Gmina Lublin nie miała prawnych narzędzi dzięki którym może uniemożliwić użytkownikowi wieczystemu obrót nieruchomością.

W chwili obecnej w związku z prowadzonymi inwestycjami (w tym także sportowymi - pływalnia 50-metrowa, stadion miejski) Miasto nie ma planów budowy toru o nawierzchni asfaltowej. Nie posiadamy natomiast wiedzy na temat stanowiska PZMot w przedmiotowej sprawie. Obecnie funkcjonuje tor motocrossowy przy Drodze Męczenników Majdanka (teren obecnego poligonu).

53. Co z ulica Łęczyńską? Pan Prezydent obiecywał że do 2012 roku będzie odnowiona wraz z pasami dla rowerów. Do dziś nic tam się nie dzieje, więc obietnica niespełniona.

Środki finansowe na przebudowę ul. Łęczyńskiej w Lublinie zostały zabezpieczone w budżecie Miasta. Po konsultacjach ze środowiskiem rowerowym nanoszone są zmiany na dokumentacji technicznej. Inwestycja ta będzie realizowana w 2013 roku.

54. Jak wygląda sprawa Systemu Informacji Miejskiej? Rok temu pomysł zainicjowany ze strony młodych lublinian został skierowany do konsultacji Rady Kultury Przestrzeni, jednak od roku w tej sprawie nie dzieje się nic. Czy miasto nadal jest zainteresowane wprowadzeniem systemu? Czy sprawa nadal kierowana będzie przez Radę Kultury Przestrzeni? Czy w budżecie na następny rok zostaną zagwarantowane pieniądze na ten cel? Jaką formę przygotowania systemu uważa Pan prezydent za najlepszą (przetarg, wykorzystanie istniejącej propozycji, konsultacje)?

System Informacji Miejskiej (SIM) jest to całościowa koncepcja zarządzania elementami informacji i nawigacji w przestrzeni miejskiej. W najbliższej perspektywie chcielibyśmy ją powiązać koncepcyjnie z powstającą strategią rozwoju turystyki miejskiej, stopniowo wprowadzając elementy SIM do systemu nawigacji w najbardziej reprezentacyjnej części miasta.

55. Wiemy już, że przetarg ogłoszony przez ZDiM na budowę chodnika został unieważniony. Czy to oznacza, że chodnika w tym roku na ul. Romanowskiego nie będzie?

Z końcem września został ogłoszony drugi przetarg na zaprojektowanie i wykonanie chodników w ciągu ul. Romanowskiego. Zarząd Dróg i Mostów nie rezygnuje z realizacji tego zadania.

56. Byłem niedawno w Lublinie i zastanawiam się kiedy uporacie z się z dworcem PKS i całym jego otoczeniem? Byłem też świadkiem, jak strażnicy miejscy spisywali babcię, która sprzedawała majtki pod dworcem, a zaraz obok usłyszałem "Wódeczka, papieroski”. Dlaczego do tej pory miasto nie jest w stanie poradzić sobie z takimi "wizerunkowymi” problemami?

Przygotowano już roboczą wersję planu, tego obszaru Lublina, zaś działania Straży Miejskiej, Policji i Straży Granicznej będą miały charakter bardziej restrykcyjny.

57. Pozwolę sobie przytoczyć najważniejsze zadania do realizacji z Pana kampanii wyborczej:
1. Budowa lotniska w Świdniku wraz z drogą dojazdową, czyli przedłużeniem ul. Mełgiewskiej
2. Utworzenie 3 tysięcy nowych miejsc pracy. Głównie w centrach finansowo-księgowych.
3. Starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
4. Budowa wiaduktu nad ul. Głęboką wraz z przebudową ul. Sowińskiego.
5. Dwupoziomowe skrzyżowanie Solidarności-Sikorskiego-gen. Ducha.
6. Budowa stadionu przy ul. Krochmalnej wraz z drogami dojazdowymi
7. Unowocześnienie systemu komunikacji miejskiej, m.in. wymiana taboru
8. Przedszkola dla każdego dziecka
9. Nowy plac Litewski – przebudowa reprezentacyjnego obszaru Lublina
10. Rewitalizacja Ogrodu Saskiego.
Jak Pan ocenia ich wykonanie?


Wszystkie inwestycje przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1) Budowa lotniska w Świdniku wraz z drogą dojazdową, czyli przedłużeniem ul. Mełgiewskiej - zakończenie inwestycji planowane jest w listopadzie 2012 r.
2) Utworzenie 3 tysięcy nowych miejsc pracy. Głównie w centrach finansowo-księgowych - w ubiegłym roku stworzono blisko 1000 miejsc pracy i prowadzimy stale działania mające na celu przyciąganie inwestorów do Lublina.
3) Starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 - starania zaowocowały m.in. ulokowaniem części wydarzeń oficjalnego programu kulturalnego podczas Prezydencji Polski w UE w 2011 r. w naszym mieście. Część założeń z aplikacji Lublina w konkursie o tytuł ESK została wpisana do Strategii Rozwoju Miasta Lublin 2020. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami przygotowujemy się do obchodów 700-lecia naszego miasta w 2017 roku. Część projektów będzie realizowana w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 z Miastem Wrocław.
4) Budowa wiaduktu nad ul. Głęboką wraz z przebudową ul. Sowińskiego - aktualnie uzupełniana jest dokumentacja wiaduktu, natomiast firma TransEko przygotowała koncepcję przebudowy układu komunikacyjnego.
5) Dwupoziomowe skrzyżowanie Solidarności-Sikorskiego-gen. Ducha – mamy gotową dokumentację projektową, planujemy wiosną ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę. Prace rozpoczęłyby się jeszcze w przyszłym roku a zakończyły się w 2014.
6) Budowa stadionu przy ul. Krochmalnej wraz z drogami dojazdowymi - inwestycja w trakcie realizacji (firma Budimex), planujemy rozpocząć prace budowlane pod koniec bieżącego roku.
7) Unowocześnienie systemu komunikacji miejskiej, m.in. wymiana taboru - realizujemy projekt Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego na łączną kwotę ponad 500 mln zł. Zakłada on kompleksową przebudowę systemu komunikacji miejskiej w Lublinie. Wiąże się to m.in. z budową 34 km nowych tras trakcji trolejbusowej i zajezdni przy ul. Grygowej, przebudową ulic i skrzyżowań oraz kupnem 70 trolejbusów i 100 autobusów. Równolegle przez Zarząd Transportu Miejskiego realizowany jest projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie". Swoim zasięgiem obejmuje modernizację infrastruktury przystankowej oraz budowę systemu informacji pasażerskiej.
8) Przedszkola dla każdego dziecka - w tym roku oddano do użytku przedszkola na Felinie oraz przy ul. Onyksowej (łącznie ok. 220 miejsc). W trakcie budowy jest przedszkole przy ul. Wolskiej, w dalszym ciągu będziemy realizować inwestycje w tym zakresie.
9) Nowy plac Litewski – wszczęliśmy postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Zakończenie postępowania planowane jest do końca roku. W połowie 2013 będzie już gotowy projekt, a do końca 2014 roku prace związane z rewitalizacją placu mają zostać zakończone.
10) Rewitalizacja Ogrodu Saskiego – zakończenie prac związanych z rewitalizacją planowane jest na październik 2013 r.

58. Chodzi mi o urzędników lubelskich którzy pobierają podwójne uposażenie (czytaj emerytura + pensja) i poznać Pana stanowisko w tej sprawie. Przy obecnej sytuacji na rynku pracy młodzi i wykształceni mają dwa wyjścia – Urząd Pracy lub emigracja, trwanie w tej błogiej nieświadomości iż są to doświadczeni pracownicy jest błędne ponieważ zapominamy o wydajności młodych ludzi i ich zdroworozsądkowym myśleniu.

Udział osób pobierających emeryturę oraz pensję w ogólnej liczbie zatrudnionych w Urzędzie Miasta jest znikomy i wynosi zaledwie 0,01 %.

Chciałbym zauważyć, że pozostawanie w zatrudnieniu osób z dużym doświadczeniem zawodowym wpływa także na obniżenie kosztów funkcjonowania administracji. Wynika to z faktu wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę tylko przez 14 dni dla pracowników powyżej 50 roku życia, pomniejszenie wpłat na PFRON z racji zatrudniania osób niepełnosprawnych (w tej grupie są emeryci), pomniejszenie składki na Fundusz Pracy z racji zatrudniania emerytów i rencistów.

Dostrzegam potencjał młodego pokolenia także z racji mojego doświadczenia jako pracownika akademickiego, a kwestia zatrudniania młodych ludzi oraz idea tworzenia nowych miejsc pracy jest mi szczególnie bliska.

Od początku mojej kadencji (13 grudnia 2012 r.) 51 % ogółu zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin stanowią osoby w wieku do 29 lat, dalsze 23 % ogółu pracujących to osoby w wieku od 30 do 39 lat, dopiero pozostałe 26 % pracujących to osoby w wieku 40 lat i powyżej. Spośród wskazanych powyżej zatrudnionych 91 % posiada wykształcenie wyższe, 92 % zostało zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

59. Czy w budżecie na 2013 będzie przeznaczona pula na budowę projektowanych dróg na osiedlu Rudnik? Mam na myśli głównie przedłużenie ul.Strzembosza do ul.Dożynkowej.

Budowa ul. Strzembosza została zgłoszona do budżetu na 2013 rok i jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji.

60. Czy zatrzyma Pan wzrost zatrudnienia urzędników w swoim i podległych panu urzędach? Oraz czy planuje Pan zmniejszenie ilości etatów? Pytanie dotyczy umów o pracę, a także umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), które nie zawsze są ujmowane w statystykach.

Wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta jest racjonalizowany i wynika z różnych powodów: zmiany przepisów powodujących m. in. przyjęcie nowych zadań przez samorządy, wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych powodujących wzmocnienie obsługi interesantów Urzędu, zapewnienie terminowego wykonywania zadań (np. wydawanie decyzji administracyjnych), zminimalizowanie czasu oczekiwania na załatwienie spraw w Urzędzie, obsługa mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (utworzenie BOM).

Zmniejszenie ilości etatów może wystąpić tylko w przypadku ograniczenia zadań nakładanych na jednostki samorządowe, bądź "wydelegowanie” pewnych zadań do obsługi poza struktury Urzędu, co jest obecnie przedmiotem prowadzonych analiz.

Umowy cywilnoprawne co do zasady dotyczą realizacji doraźnych czynności i są zawierane rzadko. Mogą one być zawierane także do realizacji zadań finansowanych z różnych źródeł (np. wy-bory powszechne, realizacja programów profilaktyczno – zdrowotnych, wydatki na orzekanie o niepełnosprawności, wydatki ze środków europejskich związanych z realizacją projektów).

Przeczytaj też poprzednie odpowiedzi Krzysztofa Żuka:

  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
Amelia
lubelak
patafian
(8) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Amelia
Amelia (8 listopada 2012 o 09:22) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Taki przykład CHAMY dają POLAKOM,co za czasy teraz przyszły.
Rozwiń
lubelak
lubelak (8 listopada 2012 o 08:27) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Ładnie kłamie Pan Żuk !! S****yn dobry jest.
Rozwiń
patafian
patafian (8 listopada 2012 o 08:26) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
jaki on jest wszechmogący i zapracowany ten wyborczy oszust, wszystko robi doskonale. Gdyby nie uperdliwi mieszkancy Lublina stworzyłbu dla swojego kolesiostwa inny raj w Lublinie. A kusz zmoro!
Rozwiń
Josef
Josef (8 listopada 2012 o 07:54) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Wstyd czytać odpowiedzi faceta/Żuk/ z listy wstydu! Lotnisko to temat ,który przewija się w kampanii wyborczej każdej partii i każdego urzędu.Kto wreszcie buduje lotnisko?Pewnie jest to na zasadzie :sukces ma wielu ojców,ale porażka :żadnego!Może się okazać,że lotnisko będzie porażką?!
Rozwiń
toja
toja (8 listopada 2012 o 06:35) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
urzędasy zredukowac ilośc leniwców a reszta urzędasów do roboty - teraz tworzą nowe etaciki dla swoich na osiedlu Błonie na Czubach
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (8)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!