wtorek, 20 marca 2018 r.

Lublin

Prokurator: Urzędnik żądał 5 tys. zł łapówki. Zatrzymany przez CBA

  Edytuj ten wpis
Dodano: 9 lutego 2012, 10:55
Autor: (er)

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 61-letniego urzędnika lubelskiego oddziału Agencji Nieruch
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 61-letniego urzędnika lubelskiego oddziału Agencji Nieruch

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 61-letniego Mirosława L., urzędnika lubelskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych.

- Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna żądał kilkutysięcznej łapówki w zamian za pozytywne rozpatrzenie wniosku o przesunięcie zapłaty za wykup jednej z nieruchomości – mówi Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA. - Agenci CBA zabezpieczyli dokumenty w miejscu pracy urzędnika. Badają też czy w przypadku innych decyzji nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.

61-latek pracuje w sekcji nadzoru właścicielskiego, która nadzoruje majątek rolny skarbu państwa oddany w dzierżawę lub zarząd. Jest też przewodniczącym komisji, która rozkłada na raty bądź odracza należność za nieruchomości.

W środę w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie urzędnik usłyszał zarzut korupcyjny.

- 30 stycznia 2012 r. w Lublinie uzależnił pozytywne rozpatrzenie wniosku gospodarstwa rybackiego o odroczenie spłaty raty z tytułu wykupu stawu do 31.01.2013 r. żądając od prezesa tegoż gospodarstwa 5 tys. zł. korzyści majątkowej – mówi Beata Syk-Jankowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mirosław L. nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, treści których z uwagi na dobro śledztwa i początkowy etap postępowania nie ujawniamy.

Prokurator zastosował wobec niego 15 tys. zł poręczenia majątkowego. - Czekamy na informacje z prokuratury, dopiero potem zapadnie decyzja co do kroków dotyczących naszego pracownika – powiedział nam Andrzej Arasimowicz z lubelskiego oddziału ANR.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
GRANIWID SIKORSKI
GRANIWID SIKORSKI
huangpan
(6) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

GRANIWID SIKORSKI
GRANIWID SIKORSKI (17 lutego 2012 o 18:49) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów, Członków Spółdzielni,Wspólnot Mieszkaniowych Kraków dnia 03 sierpnia 2009 i Oczekujących na Mieszkanie oraz Bezdomnych. 31-564 Kraków Al.Pokoju 26/102


Do
Ks.Kardynała Stanisława Dziwisza
Ul.Franciszkańska 3
31-004 Kraków

Eminencjo
W odpowiedzi na list Biura Ekonoma Kurii Metropolitarnej z 03 czerwca 2009 r. oraz wyjaśnienia
Archiprezbitera Bazyliki Mariackiej ks. Bronisława Fidelusa dotyczące Pani Krystyny Sosnowskiej stwierdzamy, co następuje:
Przeprowadziliśmy ponowną rozmowę z Panią Krystyną Sosnowską, która udzieliła nam dodatkowych informacji i wyjaśnień celem ich przekazania Ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi.
Z wyjaśnień Pani Krystyny wynika, że treść pisma ks. Fidelusa nie odpowiada prawdzie gdyż:
1. Nie jest prawdą, że Pani Krystyna Sosnowska procesowała się ze spółką „Polan” i Komisją Majątkową
o wykup mieszkania za 5% jego wartości. Komisja Majątkowa otrzymała jedynie pismo od lokatorów
mieszkań zakładowych z dnia 9 lutego 2002 r. z prośbą o uwzględnienie ich prawa do wykupu mieszkań za 5% ich wartości, Komisja Majątkowa nie raczyła na nie odpowiedzieć.
Ze spółką „Polan” Pani Krystyna procesuje się od 16 sierpnia 2005 r. o umowę najmu, o czym ks. Bronisław Fidelus jest poinformowany i nawet w tej sprawie wyraził swoją opinię w piśmie do Sądu z dnia 18 maja 2007 r.
2. W Orzeczeniu Komisji Majątkowej nie ma żadnej wzmianki o tym, że lokatorzy nie mają prawa do mieszkań. Ponadto Orzeczenie stwierdza, że dokonana w ten sposób regulacja nie narusza prawa nabytych przez niepaństwowe osoby trzecie. Jeżeli Kościół otrzymał mieszkanie zajmowane przez Panią Sosnowską bez obciążeń to od Kościoła winna wykupić mieszkanie po cenie preferencyjnej, albo otrzymać mieszkanie na zasadach, które zrekompensowałyby niemożność nabycia mieszkania po cenach preferencyjnych.
Orzeczenie Komisji Majątkowej stwierdza jedynie, że w dacie wydania nieruchomość wolna będzie od obciążeń.
3. 100 tys. zł na zakup mieszkania zaproponował pełnomocnik ks. Fidelusa Pan Piotrowski a następnie propozycję powtórzył sam ks. Fidelus w styczniu 2002 r. W roku 2006 ceny mieszkań były wyższe i podobne mieszkanie kosztowało już 150 tys. zł. Natomiast ks. Fidelus zmniejszył swoją ofertę do 70 tys. zł
Pani Sosnowska jedynie ze względu na brata zaproponowała wówczas najem mieszkania o określonych walorach i z niskim czynszem.
4. Nowy właściciel spółka „Bradus” nie rozwiązał w sposób uczciwy i godny problemu mieszkania, w którym mieszka Pani Sosnowska. Nie wykonała żadnego remontu. Większa część mieszkania stała się
Nieużyteczna i koszty ogrzewania są ogromne. Pozostała część mieszkania niszczeje, ulega zagrzybieniu, rdzewieje instalacja centralnego ogrzewania. W takich warunkach pogarsza się stan zdrowia Pani Sosnowskiej i nie ma ona możliwości dorobienia do niskiej emerytury.
W stosunku do spółki „Polan” Pani Sosnowska ma uzasadnione roszczenie, gdyż ta przekazała ją bez tytułu prawnego do mieszkania, prywatnemu właścicielowi i nie uzgodniła z nim warunków najmu. Natomiast w późniejszym okresie winę za to ponosi wyłącznie Kościół i to on winien znaleźć rozwiązanie.
5.Jaki czynsz Pani Sosnowska miałaby płacić za mieszkanie, ks. Bronisław Fidelus sprecyzował w piśmie procesowym do Sądu Rejonowego w dniu 18 maja 2007 r. „tym samym jego wysokość powinna odpowiadać stawkom rynkowym”. Po za tym nie ulega wątpliwości, że ks. Bronisław Fidelus nie starał się nawiązać kontaktu z Panią Sosnowską od 25 kwietnia 2006 r. Zatem propozycje składane za pomocą
„Gazety Wyborczej” słusznie należy uznać za pozorne.
Podsumowując, ponownie jesteśmy głęboko oburzeni odpowiedzią Kurii. Świadczy ona o braku zrozumienia powagi sytuacji i chęci jego rozwiązania. Oczekujemy ponownie, że Kościół zrozumie swoje moralne obowiązki, naprawi krzywdy jej wyrządzone i spowoduje uregulowanie jej sytuacji.
Kuria w żaden sposób nie może się uchylać. Ze swej strony namawialiśmy Panią Krystynę Sosnowską
że, jeżeli Kuria i Archiprezbiter Ks. Bronisław Fidelus uchyla się od nawiązania kontaktu z Panią Sosnowską żeby to ona sama podjęła inicjatywę w tym zakresie.
Wyrażamy głęboką nadzieję że podczas bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Kurii i Archiprezbiterem Ks. Bronisławem Fidelusem zostanie znalezione godne rozwiązanie problemu
mieszkaniowego Pani Krystyny Sosnowskiej .
Wyrażamy także głębokie oburzenie zaniechaniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodę Małopolskiego jego podstawowych obowiązków w zakresie rozwiązania tej sprawy.

W załączeniu:
1.Pismo p. Marii Sobczak i p. Anny Sosnowskiej z 9 lutego 2002 r. skierowane do Komisji Majątkowej
Rządu i Episkopatu.
2.Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znak DWRMNIE-055-4/09/SW z 4 czerwca 2009 r. skierowane do Pani Krystyny Sosnowskiej.
3.Pismo Pani Krystyny Sosnowskiej z 18 maja 2007 r. skierowane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Wydział I Cywilny.
4.Pismo Pani Krystyny Sosnowskiej z dnia 20 czerwca 2009 r. skierowane do Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów, Członków Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Oczekujących na Mieszkanie oraz BezdomnychOtrzymuja:
1.Wicepremier Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Grzegorz Schetyna 02-591 Warszawa ul.Stefana Batorego 5
3.Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller Kraków ul. Basztowa 22
4.Prezydent Miasta Krakowa Pan Prof. Jacek Majchrowski Kraków Plac Wszystkich Św.3/4
5.Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Pani Małgorzata Radwan - Ballada
6.Pani Krystyna Sosnowska 31-351 Kraków ul. Katowicka 41
7.a/a


Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski
Rozwiń
GRANIWID SIKORSKI
GRANIWID SIKORSKI (17 lutego 2012 o 18:47) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów, Członków Spółdzielni,Wspólnot Mieszkaniowych Kraków dnia 27 lutego 2009 i Oczekujących na Mieszkanie oraz Bezdomnych. 31-564 Kraków Al.Pokoju 26/102


Do
Ks.Kardynała Stanisława Dziwisza
Ul.Franciszkańska 3
31-004 Kraków


Eminencjo

Forum wyraża głębokie oburzenie i zaniepokojenie brakiem rozwiązania sprawy Pani Krystyny Sosnowskiej zam.31-351 Kraków ul. Katowicka 41.Pani Krystyna Sosnowska jest ofiarą decyzji Komisji Mąjatkowej z dnia 29 listopada 2005 r. Sygn.akt:W.KM-II-1889/91.
Pani Sosnowska zamieszkiwała w mieszkaniu zakładowym o powierzchni 65 m 2 znajdującym się na terenie spółki ,, Polan” .Jest Ona inwalidką całkowicie niezdolną do pracy.Liczyła na to że będzie mogła swoje mieszkanie wykupić od pracodawcy z odpowiednią bonifikatą która wynosiła wówczas 95%. Decyzją Komisji Majątkowej przekazano Parafii Bazyliki Najświętszej Marii Panny w Krakowie nie tylko nieruchomość gruntową ale i dwa mieszkania zakładowe,hotel pracowniczy,budynki biurowe oraz budynki gospodarcze.Wszystkie zostały one wybudowane bądź gruntownie wyremontowane kosztem wynagrodzeń zatrudnionych tam pracowników po 1950 roku.Kuria doskonale o tym wiedziała.Winny o tym także wiedzieć odpowiednie władze państwowe.Pomimo tego Komisja Majątkowa w Orzeczeniu Częściowym stwierdziła że dokonana regulacja nie narusza praw nabytych przez niepaństwowe osoby trzecie i nie ma
przeszkód formalno- prawnych do przywrócenia Bazylice Mariackiej w Krakowie własności nieruchomości. Negatywną rolę w początkowym okresie postępowania było także stanowisko przedstawicieli Miasta Krakowa i Agencji Nieruchomości Rolnych.Tak więc wiedząc o tej sytuacji Komisja Majątkowa podjęła decyzję w wyniku której Pani Sosnowska została potraktowana jak niewolnik i przekazana wraz z całym inwentarzem Bazylice Mariackiej bez tytułów prawnych do mieszkania. Bazylika Mariacka w osobie księdza Bronisława Fidelusa zachowała się niegodnie.Zamiast uregulować tą sytuację zwodziła Panią Sosnowską obietnicami wypłacenia kwoty pieniężnej za które będzie sobie mogła kupić mieszkanie na wolnym rynku.Bazylika Mariacka nie tylko,nie uregulowała sytuację zamieszkałych tam lokatorów,ale w maju 2006 roku sprzedała nieruchomość spółce ,,Bradus” z Tych. Na terenie nieruchomości kilka lat temu wyłączono kocioł grzewczy,w wyniku tego brak jest ogrzewania. Pani Krystyna Sosnowska zmuszona jest zamieszkiwać w małej kuchni,którą zmuszona jest ogrzewać energią elektryczną a posiada jedynie 740 zł renty.Występuje duża różnica temperatury pomiędzy kuchnią a pozostałymi pomieszczeniami,co odbija się negatywnie na stanie zdrowia Pani Krystyny .Teraz brakuje Jej na leki co stanowi zagrożenie dla jej zdrowia i życia.Spółka ,,Bradus” do tej pory nie przywróciła ogrzewania, gdyż budynek zamierza wyburzyć. Pani Sosnowska zwracała się do władz kościelnych o pomoc i uregulowanie Jej sytuacji.Niestety do tej pory pomimo iż została przekazana z dobrodziejstwem inwentarza Bazylice ,Mariacki Kościół nic nie zrobił aby Jej pomóc.
.Jesteśmy oburzeni stanowiskiem z-cy ekonoma Archidiecezji Krakowskiej ks.W.Olszowskiego,który w piśmie z dnia 16 kwietnia 2008 r.skazuje Panią Krystynę Sosnowską na długie dochodzenie swoich praw drogą sądową w sytuacji,gdy Komisja Majątkowa postępuje niezgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,a równocześnie obdarzona,jak widać,zbyt dużym zaufaniem społecznym,nie ma prawa być przez kogokolwiek rozliczana.
A gdzież jest ta chrześcijańska solidarność i miłosierdzie? Zwracamy się do Eminencji aby dojrzał rozpacz i tragedię Pani Krystyny.Nie może być Ona ofiarą finansowych rozliczeń między Państwem a Kościołem. Jeżeli Kościół przejął nieruchomość,to przejął Ją z dobrodziejstwem inwentarza.W tym przypadku są to lokatorzy zajmowanych w tych nieruchomościach mieszkań zakładowych.Winno im służyć prawo dożywocia i życie w godnych warunkach. To Kościół jest za spełnienie tych warunków odpowiedzialny.Może się z nich wykupić dając odpowiednie mieszkanie zamienne lub środki finansowe na ten cel.Taki jest nakaz moralności i elementarnych ludzkich postępowań wobec człowieka.Odpowiedzialność ponoszą tu także władze państwowe,gdyż nieruchomość została przekazana decyzją Komisji Majątkowej,a w jej skład wchodzą przedstawiciele Kościoła i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.Dlatego też oczekujemy odpowiednich działań ze strony MSWiA, które poprawią Orzeczenie Komisji Majątkowej.Oczekujemy także reakcji Ministra Sprawiedliwości gdyż stała się krzywda Pani Krystynie Sosnowskiej.Nie mogą być naruszone Jej prawa człowieka,nie może być traktowana jak rzecz. Reasumując prosimy i domagamy się od Waszej Eminencji,szybkiego i takiego uregulowania sprawy,aby słuszne prawa Pani Krystyny Sosnowskiej zostały uszanowane,a Ona sama mogła godnie żyć. Prosimy o takie załatwienie sprawy,aby wstępowanie na drogę sądową nie było konieczne.Forum Lokatorskie Stowarzyszenie Krakowska Grupa inicjatywna Obrony Praw Lokatorów Jadwiga Tejchman , Grażyna Mally Polskie Zrzeszenie Lokatorów Zbigniew Zgała Stowarzyszenie W Obronie Prawa Wojciech Kozdronkiewicz Lokatorzy Kamienic ZW TUR dr Gajzler M.Andrzej,Maria Gajewska Komitet Obrony Mieszkań Zakładowych Krystyna Jastrzębska Stowarzyszenie Lokatorów Kamienic przy ul.Sarego 22,24,26 w Krakowie Halina Gociewicz, Alina Babiarz Komitet Byłych Mieszkań Zakładowych Danuta Korotkiewicz Krakowskie Stowarzyszenie Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Bogdan Warzecha Krakowskie Stowarzyszenie Członków Oczekujących na Mieszkanie Barbara Siuta,
Emilia Rokosz
Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych Teresa Mostowi-Stępień
Stowarzyszenie Bezdomnych Henryk Stadnik
Za lokatorów prywatnych kamienic Danuta Michalewska
Za wszystkich pozostałych lokatorów Małgorzata Witkowska


Otrzymuja:
1.Wicepremier Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Grzegorz Schetyna 02-591 Warszawa ul.Stefana Batorego 5
2.Minister Sprawiedliwości Pan Andrzej Czuma 00-950 Warszawa Al.Ujazdowskie 11
3.Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller Kraków ul.Basztowa 22
4.Prezydent Miasta Krakowa Pan Prof.Jacek Majchrowski Kraków Plac Wszystkich Św.3/4
5.Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Pani Małgorzata Radwan - Ballada
6.Pani Krystyna Sosnowska 31-351 Kraków ul.Katowicka 41
7.a/a Przewodniczący Forum Graniwid Sikorski
W załączeniu:
Orzeczenie Częściowe Komisji Majątkowej
Rozwiń
huangpan
huangpan (17 lutego 2012 o 07:30) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[url=http://www.topgriffeysshoes.com]griffeys[/url] wholesale shoes
[url=http://www.topairgriffeymax2012.com]griffeys[/url] High shoes
[url=http://www.topairgriffeytrade.com]nike air griffey max[/url] Women's Shoes
[url=http://www.topkengriffeyshoes2012.com]griffeys[/url] Running shoes
[url=http://www.topairmax2009.com]air max 2009[/url] Cheap shoes
[url=http://www.topairmax2011shoes.com]air max 2011[/url] Anta shoes
[url=http://www.topairmax2012trade.com]air max 2012[/url] Basketball shoes
[url=http://www.topairmax90mall.com]air max 90[/url] High shoes
[url=http://www.nbashoesonlineoutletmall.com]kobe shoes[/url] Low shoes
[url=http://www.topbasketballshoestrade.com]nike basketball shoes[/url] Designer shoes
Rozwiń
Antyblef
Antyblef (9 lutego 2012 o 12:53) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Oddać go pod majestat prawa na czele którego bedzie stał MIROSŁAW SEKUŁA !
Będzie POłna gwarancja,że sprawiedliwości stanie się zadość !. Czepiają się płotek a rekiny wywłóczą z Polskich Banków miliardy specjalnie z tym się nie kryjąc.
"ŁAPAĆ ZŁODZIEJA" w wydaniu POdopiecznych Tuska ma kuriozalny wydźwięk ...wystarczy przeanalizować życiorys Bondaryków i już można zacząć się śmaiać z tej Tuskowej ,POpulistycznej propagandy.
Czy ta banda ma nas Polaków za takich idiotów, czy sami są takimi ślepcami,że nie zauważają jakie to jest śmieszne co robią ? To pytanie niczym mara wraca do mnie po takich niusach jak ten powyższy
Rozwiń
Gość
Gość (9 lutego 2012 o 12:42) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
W kodeksie karnym należy poczynić zmiany polegające na tym, że za branie łapówek należy się nagroda. W k.k. z okresu PRL-u była kara dodatkowa w postaci konfiskaty mienia i nie jeden zanim wziął łapówę to 1000 razy się zastanowił za nim wykonał krok. Jeśli to nie wróci to "hulaj dusza piekła nie ma" a przykład idzie z góry.
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (6)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!