sobota, 24 marca 2018 r.

Polecamy

Regulamin Konkursu Dzień Czekolady

  Edytuj ten wpis
Dodano: 4 kwietnia 2014, 15:33

§1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu są Media Regionalne Sp. z o.o., oddział w Lublinie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie, wydawca Dziennika Wschodniego 2. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Konkursu: Dziennik Wschodni, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin. 3. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od od 28 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014. 4. Organizator upoważnia komisję w składzie: a) Anna Boruch - specjalista ds. marketingu b) Agnieszka Dragan - kierownik działu marketingu 5. Zadaniem komisji będzie wyłonienie zwycięzców Konkursu, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym jego przebiegiem, przestrzeganie zasad regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień oraz rozpatrywanie reklamacji. §2 Uczestnicy Konkursu. 1. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Konkursu. 2. W przypadku oddania głosu poprzez SMS: usługa przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników sieci telefonii komórkowej zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polski. 3. Wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. W celu weryfikacji autora fotografii wygrywającego nagrodę i wydania mu tej nagrody, autor jest zobowiązany do ujawnienia swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. 5. Nadesłane fotografie, personalia i miejscowość zamieszkania autorów, którzy zdobędą nagrody w Konkursie mogą być ujawnione publicznie na www.dziennikwschodni.pl oraz w Dzienniku Wschodnim, bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na rzecz autora jakichkolwiek dodatkowych opłat. 6. Nadsyłając fotografię autor oświadcza, że posiada prawa autorskie do tej pracy oraz zgodę osoby przedstawionej na fotografii na publikację jej wizerunku. 7. Nadsyłający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do zdjęć. §3 Zasady Konkursu. Zgłoszenia. 1. Konkurs ma charakter otwarty. 2. Czytelnicy mogą przesyłać fotografie do udziału w Konkursie od dnia 28 marca 2014 r. do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godziny 12:00. 3. Udział w Konkursie wezmą wszystkie fotografie nadesłane do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godziny 12:00 4. Zgłoszenia pracy do Konkursu można dokonać przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.dziennikwschodni.pl. 5. Aby prawidłowo zgłosić pracę do Konkursu należy: • Wypełnić pola: imię i nazwisko autora, adres e-mail, telefon kontaktowy, miasto • Zaznaczyć: akceptację regulaminu oraz wymagane zgody. • Wysłać sms o treści konkurs na numer 71466 (cena 1,23zł z VAT). • Otrzymany kod wpisać w polu "Kod aktywacyjny" i kliknąć w przycisk "Dalej". • Kliknąć w przycisk "Przeglądaj", wybrać zdjęcie do wysłania i kliknąć w przycisk "Dodaj zdjęcie". 6. Każda z nadesłanych fotografii, która spełnia warunki regulaminu, zostanie opublikowana w galerii internetowej pod adresem www.dziennikwschodni.pl. Wybrane fotografie mogą zostać opublikowane na łamach "Dziennika Wschodniego” w ramach promocji Konkursu. 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, które mogą w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne. 8. Jedna osoba może przysłać dowolną liczbę fotografii. 9. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane w galerii internetowej gazety pod adresem www.dziennikwschodni.pl §4 Zasady Konkursu. Głosowanie. 1. 11 kwietnia 2014 zbierze się komisja konkursowa, która wybierze 3 najciekawsze fotografie. §5 Nagrody. 1. Dla autorów fotografii, wyłonionych przez kapitułę konkursu przewidziano następujące nagrody. I miejsce - voucher na czekoladowy tort od Cukierni Zbyszek oraz voucher o wartości 100 zł do realizacji w Vanilla Cafe. II miejsce - voucher o wartości 100 zł do realizacji w Vanilla Cafe oraz zestaw dwunastu babeczek od Muffiniarni Katie's Cupcake III miejsce - dwa zestawy po dwanaście babeczek od Muffiniarni Katie's Cupcake wyróżnienie - zestaw dwunastu babeczek od Muffiniarni Katie's Cupcake §6 Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród 1. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przed odebraniem nagrody głównej Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczeniu w kasie Organizatora podatku od wartości nagrody. 2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora. Zwycięzcy nie przysługuje równowartość nagrody w gotówce. 3. Nagrody dla autorów zwycięskich fotografii zostaną przekazane we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie. 4. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej podczas połączenia telefonicznego wykonanego na numer telefonu, podany w danych kontaktowych, przy zgłoszeniu fotografii. 5. W chwili połączenia telefonicznego autor poda dane osobowe, o których mowa w §2 pkt.4 Regulaminu, niezbędne do weryfikacji zwycięzcy. 6. Próba uzyskania połączenia z autorem zwycięskiej fotografii pod wskazanym numerem telefonu, podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sygnałów przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. 7. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z autorem zwycięskiej fotografii, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w nim - kwalifikacja autora/uczestnika zostanie anulowana całkowicie i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej osobie. 8. Jeden autor zwycięskiej fotografii może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli okaże się, ze połączenie telefoniczne nawiązywane w celu przyznania nagrody realizowane jest ponownie z osobą, która wygrała już jedną nagrodę to połączenie to wraz z zamiarem przyznania nagrody ulega zakończeniu bez przyznania nagrody, a dla przyznania nagrody zostanie nawiązane kolejne połączenie z kolejnym numerem spełniającym warunki niniejszego regulaminu uprawniające do gry o nagrodę. 9. Wyniki Konkursu „Dzień Czekolady” oraz zwycięzców Konkursu Organizator ogłosi w Dzienniku Wschodnim oraz na www.dziennikwschodni.pl w dniu 12.04.2014 §7 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Dziennik Wschodni ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, z dopiskiem „Zwierzaki 2014- reklamacja” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora. 2. Reklamacje złożone będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 3. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję. §8 Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe autorów fotografii są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia głosowania, to jest w celu identyfikacji autora, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Konkursie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. §9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS zapewnia firma M2A, właściciel systemu Cumulus. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Dziennika Wschodniego, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o: dzień czekolady
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!