MOżE TA PANI POWIE CO BęDZIE Z NASZYM MIASTEM I KRAJEM.PEWNIE NIE TYLKO JA TEGO POSłUCHAM.NAPISZCIE COś JESZCZE KONKRENTNIEJ,
0