Wojciech Mazur i spółka? A kim jest Wojciech Mazur? To jakiś lider czegoś?
0