czemu uczelnie rekrutują kobiety na kierunek ratownictwo medyczne, a po otrzymaniu przez nie dyplomu ratownika medycznego odmawia im się pracy?
0