Ekomuzeum Lubelszczyzny wymyślili i  do nazwy  zakłamanie  wprowadzili. Wielką Lubelszczyznę Polacy obnażyli, i do terenu ziemi lubelskiej ją zawęzili. Cwaniaki naukę olali i głupotę wybrali, i prawdę historyczną Polski nie uznali. Dalej ciemnotę wciskają, że ona istnieje, a to znaczy, że pijar w Lubelskiem szaleje. Bajkę o koziołku matołku wszyscy znają, dzieci uwielbiają, a dorośli niech czytają!! RADA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011 Szanowny Panie, Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'województwo lubelskie'. Wyraz ten powstał przez dodanie do przymiotnika lubelski przyrostka -yzna,wskazującego na jakiś obszar. Łączę wyrazy szacunku /-/ dr Katarzyna Kłosińska Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.    
0