To jest widoczny przejaw potrzeby istnienia Państwa. Ziarno oddzielić od plew. Tak trzymać.
0