JAK TA BANDA PRZEWIJAJąCYCH SIę W SEJMIE NIEUDACZNIKóW RZąDZI OD 89r TO TRUDNO SIę SPODZIEWAć INNEGO ROZWOJU WYPADKóW.SMUTNE TO LECZ PRAWDZIWE.ALE JAK TAKI SZARY OBYWATEL JAK JA NA TO SPOJRZY TO Cóż WIDZI;KOMPLENTNY BRAK DRóG ,UPADAJąCA POLSKA GOSPODARKA,WSZECHOGARNIAJąCE PODWYżKI WSZYSTKIEGO CO SIę TYLKO DA , MOżNA WYMIENIAć W NIESKOńCZONOść
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz