Dla sprostowania redaktora to zginelo w tym oplu 3 osoby
0