Oddaję swój głos na najlepszego sprintera młodego pokolenia w Polsce .
0