Nasi przedsiębiorcy trudniący się handlem samochodami z usa, już zacierają ręce.
0