dlaczego tak szybko wycofaliście artyk↓ł o palikocie co nie wytrzymał krytyki
0