Lubelski Urząd Wojewódzki przesunął o miesiąc rozstrzygnięcie sporu ... . A może sobie tak przesuwać?
0