Najważniejszym kryterium podziału firm na mikro, małe, średnie i duże jest liczba zatrudnionych, ale nie jedynym.- mikro przedsiębiorca to ten kto zatrudnia do 10 osób i a obrót firmy wynosi 2 mln Euro (bilans tyle samo)- małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia do 50 osób a jego obroty nie przekraczają 10 mln euro (bilans tyle samo)- średnia firma - 250 osób - 50 mln Euro (bilnas roczny do 43 mln euro)- duża powyżej 250 osób i powyżej 50 mln euro.Sądzę, ze godnym wyjaśnienie a jest pewien błąd logiczny - zwłaszcza jeśli chodzi o uchwałę. Otóż jeśli mikroprzedsiębiorca zatrudniający 9 osób zatrudni 2 dodatkowe, przestaje już być mikroprzedsiębiorcą. I musi zatrudnić jeszcze dodatkowe 8.Podobna sytuacja jest jeśli chodzi o małego przedsiębiorcę zatrudniającego - powiedzmy 45 osób. Jeśli zatrudni dodatkowe 8 - itd. Aby obejść ten warunek przedsiębiorcy będą zwalniać i zatrudnić pracowników, co nie jest trudne. De facto każdy będzie mógł skorzystać z ulgi. Jeśli uchwała nie będzie jedynie "kiełbasa wyborczą” należy wprowadzić zasadę warunkującą ulgę od wielkości obrotów przedsiębiorstwa (co także jest kryterium wielkości firmy) a nie zatrudnienia.
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz