Będę wychwalał pod niebiosa organizacje i działaczy Amnesty International (działających w Polsce ) gdy ci wezmą pod swe skrzydła humanitarne,więźniów skazanych na dożywocie w Polsce i będą finansować ich odsiadkę do końca ich dni.Jak na razie organizacja ta jest pasożytem społecznym i odskocznią do jakiejś kariery.
0