Czyżby któryś z wielebnych wstydził się zgłosić po zgubę?
0