CZEGOŚ TU BRAKUJE: Szumnie obchdzi katolicki Lublin rocznicę bombardowania.... Majdanek też pamięta. Dlaczego KUL-awy Senat nie zaprosił Ojca Świętego Benka XVI, aby "SZYSZTKIM Ż SZERCA BOGOSAAAAAFIŁ"? W nagrodę mógł przecież dostą mapy lotnicze z okresu 1939-45 z komentarzem, iż to widok z pozycji Ducha Świętego! Takie myśli nieczyste targają KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW prowadzącemu w internecie AKADEMIĘ SZTUK CUDOWNYCH z Katedrą SLOWEM MALOWANE i cyklem Z CZEGO SMIEJĄ SIĘ POLACY. (PODPISANO: KZ NSZZ SOLIDARNOŚC ORGANISTÓW)
0