Dlaczego w III. ZASADY UDZIAŁU W GRZE pkt 11. Wraz z każdym zestawem kuponów Uczestnik konkursu musi przesłać także, drukowane przy każdym kuponie, jedno podpisane oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. oraz ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii moich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.” SKORO W DZIENNIKU NA KUPONIE PISZE ŻE TO POLE JEST NIE OBOWIĄZKOWE???
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz