1 D,B,A 2 F,F,T 3 A,B,A,B 4 A,B,A,A 5 F,A,B,D,C 6 B,C,B 7 A,C,B,B 8 A,B,C 9 C 10 D,C 11 T,F,T,T 12 E,B,D,A 13 C,A,B 14 C,B,C,A 15 C Test był łatwy jedynie co nie jestem pewien to w zadaniu 11 i 8
0