Zasadniczo należałoby przedyskutować sens istnienia wielu ograniczeńµ prędkości.   Poza obszarem zabudowanym, za wyjątkiem zakrętów i skrzyżowań z niewielką widocznością należałoby niektóre ograniczenia znieść, a ogólnie te 90km/h podwyższyć do 120.
0