Ale żeśta zeskanowali, że nawet się nie da poczytać. Zgredy.
0