Ilu osobom i jak konkretnie pomógł ksiądz ze zdjęcia w trakcie swojego spaceru?
0