Mała zmiana, Na podstawie faktury za korzystanie z Internetu, która zawiera tylko nazwisko jednego z małżonków , również oboje mogą skorzystać z ulgi internetowej. Ważne jest, aby oboje ponosili koszt użytkowania sieci informatycznej. Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (wyrok z 18 sierpnia 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 127/08, niepublikowany), w którym zwrócił uwagę na fakt, że małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zajmują mieszkanie oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Wydatki związane z użytkowaniem sieci pokrywali z majątku wspólnego. W takiej sytuacji, jeśli koszty korzystania z sieci w równym stopniu obciążały żonę i męża, to oboje mają możliwość odliczenia poniesionych wydatków mimo, iż faktura była wystawiana tylko na jednego z nich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (wyrok z 18 sierpnia 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 127/08, niepublikowany)
0