Pomimo tego, że jest to jednostka oświatowa Powiatu Opolskiego NASZA Pani Burmistrz znów okazała się "szybsza i lepsza" od starosty, ale jaja.
0