A Pani co naskrobała ten artykuł dała jakieś pieniądze dla szkoły?
0