Proszę o pomoc w wypełnieniu ankiety, która posłuży mi do napisania pracy magisterskiej. Ankieta dotyczy zachowań zakupowych konsumentów produktów mleczarskich.   http://moje-ankiety.pl/respond-49186.html  
0