Panie Prezydencie mój wielki szacunek dla Pańskiej decyzji,ja to rozumie.
0