Ale przemalowana komuna mści się na uczciwym człowieku! Ludzie opamiętajcie się i nie pozwólcie sobą manipulować!
0