Inicjatywa posła Stawiarskiego Poseł PiS, Jarosław Stawiarski, w trakcie 16. posiedzenia sejmu skierował pismo do przewodniczącej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu (KFS), w którym zasygnalizował potrzebę podjęcia prac nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, mogącymi zwalczać ?wojowniczość? grup tzw. pseudokibiców. Tego samego tematu dotyczą trzy interpelacje poselskie, skierowane w trakcie tegoż posiedzenia parlamentu do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Sportu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oto treść pisma do przewodniczącej KFS. Posłanka Elżbieta Jakubiak Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Sportu (KFS) Miesiąc maj zapisze się w historii rozgrywek ligowych w piłkę nożną jako jeden z czarniejszych. Przemawia za tym liczba zamieszek i starć z policją grup tzw. pseudokibiców. Niemal każda kolejka rozgrywek I, II, III, a nawet IV ligi kończyła się w tym okresie mniejszymi lub większymi bójkami. Zdarzenia te pokazują, że skala zjawiska będzie narastała. Dla przykładu, w dniu 21 maja we Wrocławiu starli się kibice Śląska oraz Lechii Gdańsk, klubów uznawanych dotychczas za zaprzyjaźnione. To wszystko pozwala sądzić, że na dalszy plan schodzi widowisko i sympatia kibiców, a zaczyna się tylko liczyć bójka stadionowa. Walki kibiców obu klubów we Wrocławiu przekształciły się w starcie kilkusetosobowej grupy osób z policją, zakończone zatrzymaniem 9. osób. Z informacji podawanych przez media wynika, że ma dojść do kolejnych zatrzymań, po przejrzeniu zapisu kamer monitorujących teren wokół stadionu. Jak widać, nasze państwo, w związku z takim podejściem grup kibiców do udziału w imprezie sportowej, ponosi nie tylko ogromne koszty społeczne, ale również coraz większe ekonomiczne. Te należy bowiem ponieść na analizę zapisu kamer, wyszukiwanie personaliów i adresów zamieszkania uczestników zajść oraz postępowań przed sądami, które będą toczyły się w zwykłym trybie. Do wykrycia sprawców muszą zostać włączeni funkcjonariusze wielu komend policji, we Wrocławiu i Gdyni, którzy w tym czasie powinni wykonywać inne, ważne zadania. Rosnąca liczba zajść wskazuje na coraz większą demoralizację, co może w przyszłości zakłócić przebieg rozgrywek oraz zachwiać finansami, i tak już niebogatych klubów, na które są, po tego rodzaju zdarzeniach, nakładane kary finansowe bądź które mają obowiązek rozgrywania kolejki bez udziału publiczności. Zasygnalizowany w niniejszym piśmie problem winien spowodować szybkie podjęcie prac parlamentarnych, mających doprowadzić do przyjęcia nowych rozwiązań prawnych, ograniczających jego skalę. Zwracam się z prośbą o podjęcie inicjatywy, której efektem będzie powołanie grupy parlamentarnej, zajmującej się omówionym problemem. W gronie parlamentarzystów znajduje się wielu entuzjastów sportu, w tym szczególnie piłki nożnej, którym obowiązki w innych komisjach sejmowych nie zezwalają na stałą pracę w KFS. Poruszony problem leży im na sercu i z całą pewnością dla jego rozwiązania chętnie nawiążą współpracę w celu wypracowania nowych rozwiązań. W tym miejscu zgłaszam swój akces do pracy w takiej grupie. Serdecznie dziękuję za poświęcenie uwagi mojemu pismu i składam wyrazy uznania za Pani dotychczasową pracę parlamentarną. Pismo podpisane przez posła J. Stawiarskiego zostało złożone w Kancelarii Sejmu w dniu 28 maja br. .
Ostatnio edytowany 30 maja 2008 o 08:22
0