Najlepszy pomnik już został postawiony. Najlepszy w cudzysłowiu bo są to działania a raczej nieudolne próby wyjaśnienia sprawy naszych władz.
0