Rozumiem, że wieźli za mało, dlatego zostali ukarani. Po lubelsku to nawet logiczne...
0