Za twórczość poświęconą LESMANOWI (żyd polski - piewca komunizmu) - taką nagrodę to mogła przyznać tylko żydowska komisja powałana pewnie przez żyda Wysockiego z Ratusza.Pozostałe nagrody to z daleka śmierdzą Teatrem NN i jego niechlubną dla Lublina działalnością.Wstyd!
0