Dosyć powierzchowna znajomość obowiązującego w kraju prawa nie pozwala mi na podejmowanie dyskusji dotyczącej powodów, którymi kierowała sie Prokuratura umarzając śledztwo.Samo natomiast poczucie równych praw dla wszystkich obywateli kraju podpowiada mi, ze przywódcy związkowi powinni ponieść dotkliwa kare za swoje nieodpowiedzialne poczynania. Nie mam na myśli chamstwa charakteryzującego to środowisko, bo i wymagać nie ma od kogo, ale samego faktu zastosowania przemocy w stosunku do posłów. Wśród osób pozbawionych możliwości swobodnego przemieszczania sie byli również posłowie i posłanki reprezentujące mnie, bo moj glos również otrzymali. Innymi słowy, związkowi chuligani pozbawili mnie prawa do wolego wyboru.
0