"Oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej." "W przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia należy udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub wezwać pogotowie (999, 112)." "W szczególności chodzi o sytuacje: utraty przytomności, upadki z wysokości, złamania, wypadki komunikacyjne, nagłe zaburzenia świadomości, urazy wypadkowe, nagłe duszności, porażenia prądem elektrycznym, poród oraz dolegliwości związane z ciążą." Plus dla autora za to twierdzenie. Jak masz biegunke jeden z drugim, to nie trzeba było tyle żreć w święta, tylko z umiarem.
0