Ręcę do oklasków się same składają. Żyj nam długo, Pani Laureatko!
0