Coś mi się wydaje , że właściciel tego Ośrodka Szkolenia jest niedoinformowany , bo czy "behapowiec" nie jest pracownikiem służby bhp??? Wielu Pracodawców ma wśród swoich znajomych bhp-owców , którym powierzają zadania służby bhp. A co się tyczy "społecznego inspektora pracy" to przecież w małych firmach taka "osoba" w ogóle nie występuje. Może ją zastąpić zwykły pracownik wyznaczony przez Pracodawcę. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby w PRAWIDŁOWY SPOSÓB sporządzić protokolik z powypadkowy. Odsyłam wszystkich zainteresowanych do przeczytania rozporządzenia cytowanego przez tego Właściciela "Ośrodka Szkolenia" z uwzględnieniem oczywiście wszystkich zmian do w/w rozporządzenia. Pozdrawiam
0