Marek zapomniał dodać że „mądry ojciec „ został obciążony kosztami rozpraw.
0