Moze kupił monety których emisja jeszcze nie nastapiła.
0