O pływającym w wodzie ciele dziecka.... Co ma wspólnego ciele dziecka z ciałem dziecka?Powinno brzmieć: o pływającym ciale dziecka...... Ale może nie mam racji.Rydzykówki przecież nie kończyłem
0