autorze TOMA- powoli, bo byki robisz: kieruowali , kozrystali
0